Srebrna moneta Britannia 1 Uncja Silver Bullion Coin

Srebrna Moneta Britannia 1 Uncja Oz Silver Bullion Coin (2024)

Opis ogólny

Srebrna moneta Britannia 1 Uncja Oz to produkt, który łączy w sobie tradycję i nowoczesność. Wydana przez Królewską Mennicę (The Royal Mint) w Wielkiej Brytanii, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych bulionów na świecie. Edycja z 2024 roku kontynuuje długą tradycję mennicy, wprowadzając nowoczesne elementy zabezpieczające, które podnoszą jej atrakcyjność i wartość inwestycyjną.

Specyfikacja

 • Rok emisji: 2024
 • Nominał: £2 (2 funty brytyjskie)
 • Metal: Srebro
 • Czystość: 99,9% srebra (0,999)
 • Waga: 1 uncja trojańska (31,1035 grama)
 • Średnica: 38,61 mm
 • Grubość: 3 mm
 • Kraj pochodzenia: Wielka Brytania
 • Mennica: The Royal Mint
 • Projekt awersu: Martin Jennings
 • Projekt rewersu: Philip Nathan
 • Pakowanie: Pojedyncza kapsuła na monetę

Nowoczesne Zabezpieczenia

Aby zapewnić najwyższy poziom ochrony przed fałszerstwem, Królewska Mennica wprowadziła zaawansowane funkcje zabezpieczające do monety Britannia 2024:

 1. Obraz latentny: Zmienia się z kłódki na trójząb Britannii, w zależności od kąta patrzenia.
 2. Animacja powierzchni: Ruch fal na tle Britannii ożywa dzięki zaawansowanej technologii.
 3. Mikro-tekst: Dekoracyjny i zabezpieczający napis „DECUS ET TUTAMEN” (ozdoba i ochrona) biegnie wokół wzoru.
 4. Linie tincture: Szczegóły, takie jak flaga Unii na tarczy Britannii, są podkreślone specjalnymi liniami heraldycznymi.

Design

 • Awers: Profilowy portret Króla Karola III, zaprojektowany przez Martina Jenningsa. Wokół portretu widnieje napis „CHARLES III D.G. REX F.D. 2 POUNDS”.
 • Rewers: Klasyczna postać Britannii autorstwa Philipa Nathana, uzbrojona w trójząb i tarczę z flagą Unii. Tło wzoru wzbogacono o efekty animacji powierzchni i dodatkowe elementy zabezpieczające.

Zalety Inwestycyjne

 1. Wysoka czystość: 99,9% czystego srebra zapewnia solidną wartość inwestycyjną.
 2. Rozpoznawalność: Britannia jest szeroko akceptowana i rozpoznawalna na całym świecie, co ułatwia jej sprzedaż.
 3. Bezpieczeństwo: Nowoczesne zabezpieczenia minimalizują ryzyko fałszerstw, chroniąc inwestycję.
 4. Płynność: Moneta jest łatwa do spieniężenia, dzięki swojej popularności i wartości rynkowej.

Przykłady Zastosowania

 • Inwestycja długoterminowa: Idealna do zabezpieczenia kapitału i ochrony przed inflacją.
 • Prezent: Elegancki design i znaczenie historyczne czynią z niej wyjątkowy prezent.
 • Barter: W sytuacjach kryzysowych może być używana jako środek wymiany, dzięki uniwersalnej wartości srebra.

Kalkulacja Cen Bulionu

Ceny bulionu na stronie Królewskiej Mennicy odzwierciedlają wartość rynkową surowego srebra w formie „unallocated”. W celu dostarczenia pięknie wykonanych produktów z metali szlachetnych, proces obejmuje transport, rafinację, bicie monet, kontrolę jakości i sprzedaż, co generuje dodatkowe koszty. Cena sprzedaży produktów bulionowych składa się więc z ceny „spot” oraz dodatkowej marży, która pokrywa te koszty.

Czy można płacić monetami bulionowymi?

Wszystkie monety wydane przez Królewską Mennicę są uznawane za „legal tender” zgodnie z Coinage Act z 1971 roku. Jednakże, monety bulionowe i kolekcjonerskie nie są przeznaczone do obiegu w codziennym handlu i nie są akceptowane przez banki i przedsiębiorstwa jako środek płatniczy.

Informacja o Cenie

Cena srebrnej monety Britannia 1 Uncja Oz Silver Bullion Coin może się różnić w zależności od sprzedawcy i aktualnej ceny srebra na rynku. Monety bulionowe, takie jak ta, są zazwyczaj sprzedawane po cenie spot srebra, do której doliczana jest marża handlowa, pokrywająca koszty produkcji, transportu i marżę sprzedawcy. Dlatego warto porównać oferty różnych sprzedawców, aby znaleźć najbardziej korzystną cenę.

Typowy przedział cenowy na dzień dzisiejszy (20.06.2024) waha się od około 120 do 180 złotych za sztukę, w zależności od dostawcy i bieżącej wartości rynkowej srebra.

Podsumowanie

Srebrna moneta Britannia 1 Uncja Silver Bullion Coin z 2024 roku to doskonały wybór dla inwestorów i kolekcjonerów. Dzięki zaawansowanym funkcjom zabezpieczającym, wysokiej czystości srebra i pięknemu designowi, moneta ta stanowi solidną inwestycję oraz wartościowy dodatek do każdej kolekcji.

Więcej informacji: royalmint.com

Srebrna Moneta Britannia 1 Uncja Oz Silver Bullion Coin (2024). SubProfit
Źródło: royalmint.com
Srebrna Moneta Britannia 1 Uncja Oz Silver Bullion Coin (2024). SubProfit
Źródło: royalmint.com
Srebrna Moneta Britannia 1 Uncja Oz Silver Bullion Coin (2024). SubProfit
Źródło: royalmint.com
Srebrna Moneta Britannia 1 Uncja Oz Silver Bullion Coin (2024). SubProfit
Źródło: royalmint.com

Skontaktuj się z nami już dziś!

Niezależnie od tego, czy chcesz zamówić nasze usługi, masz pytania, komentarze czy po prostu chcesz podzielić się własną historią sukcesu, nie wahaj się skontaktować z nami pod adresem kontakt@subprofit.pl

Ważna informacja

Informacje zawarte na stronie Przewodnik Inwestora SubProfit mają charakter informacyjny i edukacyjny. Nie stanowią one rekomendacji inwestycyjnych, porady finansowej ani oferty kupna lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych. Zanim podejmiesz jakiekolwiek decyzje inwestycyjne, zalecamy konsultację z niezależnym doradcą finansowym, który pomoże ocenić Twoją indywidualną sytuację finansową i cele inwestycyjne. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, w tym z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

SubProfit. Filozofia sukcesu. Sekrety bogactwa. Strategie i techniki, które pomagają osiągnąć sukces. Klucz do osiągnięcia Twoich celów

Rekomendacje

Rekomendacja Korzystania z Profesjonalnych Usług w Kwestiach Finansowych, Inwestycyjnych, Prawnych, Biznesowych i Zdrowotnych

Informacja dla użytkowników serwisu SubProfit

Ważne jest, aby pamiętać, że wszelkie informacje i porady udzielane w zakresie zdrowia, finansów, inwestycji, prawa i biznesu mają charakter ogólny i nie mogą zastąpić indywidualnych porad specjalistów. Chociaż staramy się dostarczać Ci wartościową wiedzę i wsparcie, zawsze zachęcamy do konsultacji z odpowiednimi ekspertami w tych dziedzinach.

W przypadku kwestii zdrowotnych zawsze zalecamy skonsultowanie się z lekarzem lub innym wykwalifikowanym specjalistą medycznym. Oni mają wiedzę i doświadczenie, które są niezbędne do udzielenia Ci właściwej opieki i porad dotyczących Twojego zdrowia.

Jeśli chodzi o sprawy finansowe, inwestycyjne, prawne i biznesowe, zawsze warto skorzystać z usług odpowiednich profesjonalistów. Doradcy finansowi, prawnicy, doradcy inwestycyjni i inni eksperci w tych dziedzinach posiadają specjalistyczną wiedzę i doświadczenie, które mogą pomóc Ci podejmować świadome i odpowiedzialne decyzje.

Inwestowanie wiąże się z różnorodnymi rodzajami ryzyka. Przed podjęciem jakichkolwiek działań inwestycyjnych, inwestorzy powinni być w pełni świadomi ryzyk oraz dokładnie zapoznać się z charakterem, specyfiką oraz konsekwencjami inwestycji. Deklaracja Świadomości Ryzyka Inwestycyjnego ma na celu dostarczenie kluczowych informacji, które pomogą zrozumieć istotę ryzyk związanych z inwestowaniem.

Pamiętaj, że każda sytuacja jest unikalna, a odpowiednie porady specjalistów są kluczowe dla osiągnięcia optymalnych wyników. Dlatego zawsze zachęcamy do skonsultowania się z odpowiednimi ekspertami w zależności od konkretnej sytuacji.

Wszelkie informacje i porady udzielane przez SubProfit.pl mają charakter ogólny i mają na celu jedynie informowanie i inspirację. Nie ponosimy odpowiedzialności za decyzje podejmowane na podstawie tych informacji.

Pamiętaj, że Twoje finanse, inwestycje, prawo, biznes i zdrowie są ważne, dlatego zawsze warto skorzystać z pomocy odpowiednich specjalistów, aby uzyskać spersonalizowane i rzetelne porady.

Zespół SubProfit


Deklaracja Świadomości Ryzyka Inwestycyjnego

Ważne Informacje dotyczące Inwestowania

Inwestowanie wiąże się z różnorodnymi rodzajami ryzyka. Przed podjęciem jakichkolwiek działań inwestycyjnych, inwestorzy powinni być w pełni świadomi ryzyk oraz dokładnie zapoznać się z charakterem, specyfiką oraz konsekwencjami inwestycji. Poniższa deklaracja ma na celu dostarczenie kluczowych informacji, które pomogą zrozumieć istotę ryzyk związanych z inwestowaniem.

Rodzaje Ryzyka Inwestycyjnego

 1. Ryzyko rynkowe:
  • Opis: Wartość inwestycji może się zmieniać w wyniku wahań cen rynkowych. Czynniki takie jak zmiany gospodarcze, polityczne czy społeczno-kulturowe mogą wpływać na ceny aktywów.
 2. Ryzyko kredytowe:
  • Opis: Istnieje możliwość, że emitent obligacji lub kontrahent nie wywiąże się ze swoich zobowiązań finansowych, co może prowadzić do utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.
 3. Ryzyko płynności:
  • Opis: Inwestorzy mogą napotkać trudności w sprzedaży aktywów po cenie rynkowej w odpowiednim czasie, co może prowadzić do strat finansowych.
 4. Ryzyko walutowe:
  • Opis: Inwestycje denominowane w walutach obcych są narażone na ryzyko zmian kursów walutowych, co może wpływać na wartość inwestycji.
 5. Ryzyko stopy procentowej:
  • Opis: Zmiany stóp procentowych mogą wpływać na wartość instrumentów dłużnych, takich jak obligacje, oraz na koszty finansowania inwestycji.
 6. Ryzyko inflacji:
  • Opis: Wzrost poziomu cen dóbr i usług może obniżyć realną wartość zysków z inwestycji oraz wartość zainwestowanego kapitału.
 7. Ryzyko systemowe i niesystemowe:
  • Opis: Ryzyko systemowe dotyczy całego rynku i jest związane z czynnikami makroekonomicznymi, podczas gdy ryzyko niesystemowe dotyczy pojedynczych spółek lub sektorów.

Zrozumienie i Akceptacja Ryzyka

Inwestorzy korzystający z usług SubProfit.pl deklarują, że:

 1. Są świadomi ryzyk związanych z inwestowaniem:
  • Zrozumienie, że każda inwestycja wiąże się z potencjalnymi stratami i mogą one przekroczyć zainwestowany kapitał.
 2. Podejmują decyzje inwestycyjne samodzielnie i na własne ryzyko:
  • Dokładnie analizują wszelkie dostępne informacje przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.
 3. Korzystają z profesjonalnych porad:
  • Zasięgają porad u licencjonowanych doradców finansowych, inwestycyjnych i prawnych, aby lepiej zrozumieć ryzyka i korzyści związane z inwestowaniem.

SubProfit.pl dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i aktualne informacje, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie dostarczonych treści. Inwestorzy powinni pamiętać, że decyzje inwestycyjne zawsze powinny być podejmowane na podstawie własnej analizy i oceny ryzyka.

Informacje dodatkowe

Prosimy pamiętać, że inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości. Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane po starannym rozważeniu celów inwestycyjnych, poziomu ryzyka oraz potrzeb inwestora. Wszelkie materiały informacyjne dostępne na SubProfit.pl służą wyłącznie celom edukacyjnym i informacyjnym i nie stanowią oferty ani rekomendacji kupna lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Oświadczenie o Braku Gwarancji

SubProfit.pl nie gwarantuje osiągnięcia żadnych konkretnych wyników inwestycyjnych. Każdy inwestor powinien być świadomy możliwości poniesienia strat, w tym utraty całości zainwestowanego kapitału.

Akceptacja Ryzyka

Korzystając z serwisu SubProfit.pl, inwestorzy potwierdzają, że zapoznali się z powyższymi informacjami, rozumieją ryzyka związane z inwestowaniem i akceptują je.

Dziękujemy za korzystanie z SubProfit.pl

Zespół SubProfit.pl dąży do wspierania inwestorów w podejmowaniu świadomych i odpowiedzialnych decyzji inwestycyjnych.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z naszym zespołem pod adresem: info@subprofit.pl