16 zasad przywództwa Amazon: Model dla nowoczesnych liderów

Zasady przywództwa Amazon: Model dla nowoczesnych liderów

Amazon, jedno z największych i najbardziej wpływowych przedsiębiorstw na świecie, znany jest nie tylko z innowacyjności, ale także z unikalnej kultury korporacyjnej. Kluczowym elementem tej kultury są Zasady przywództwa Amazona, które kształtują sposób myślenia, działania i podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach organizacji.

1. Pracuj z pasją dla klienta

Przywództwo w Amazonie zawsze zaczyna się od klienta. Liderzy Amazona są zobowiązani do zdobywania i utrzymania zaufania klientów, stawiając ich potrzeby na pierwszym miejscu.

2. Wykazuj się postawą właścicielską

Liderzy Amazona myślą długoterminowo, mając na uwadze dobro całej firmy. Dla nich, odpowiedzialność za decyzje i ich konsekwencje jest nieodłącznym elementem przywództwa.

3. Szukaj pomysłów i ułatwień

Innowacje i pomysłowość są kluczowymi wartościami w Amazonie. Liderzy zachęcają do poszukiwania nowych rozwiązań i nie boją się wyzwań, jakie niesie wprowadzanie innowacyjnych idei.

4. Podejmuj trafne decyzje

Liderzy Amazona umieją dokonywać trafnych ocen sytuacji, korzystając zarówno z danych, jak i z intuicji. Ważne jest dla nich uwzględnianie różnych perspektyw i krytyczne podejście do własnych przekonań.

5. Ucz się i bądź ciekawy

Niezmienna ciekawość i ciągłe dążenie do doskonalenia się to cechy charakterystyczne dla liderów w Amazonie. Każda nowa możliwość jest dla nich okazją do nauki.

6. Zatrudniaj i rozwijaj najlepszych

Amazon stawia na najwyższy talent i dąży do jego rozwijania. Liderzy Amazona są odpowiedzialni za kształtowanie nowych liderów i traktują misję uczenia innych bardzo poważnie.

7. Osiągaj najwyższe standardy

Liderzy Amazona dążą do utrzymania najwyższych standardów we wszystkich aspektach działalności, od jakości produktów po procesy biznesowe.

8. Myśl odważnie

Inspirując innych do osiągania sukcesów, liderzy Amazona potrafią myśleć nieszablonowo i szukać rozwiązań służących klientom poza horyzontem tego, co wypróbowane i sprawdzone.

9. Działaj

W Amazonie ceni się szybkość działania. Liderzy są zdecydowani i gotowi do podjęcia ryzyka, nie tracąc czasu na przesadne analizowanie.

10. Oszczędzaj

Amazon realizuje więcej, wykorzystując mniejsze środki. Trudności są postrzegane jako szansa na wyzwolenie zaradności i pomysłowości.

11. Zdobywaj zaufanie

Liderzy Amazona są otwarci, szanują innych i słuchają uważnie. Jawnie przyznają się do błędów, nie upierając się, że oni sami lub ich zespoły są nienaganne.

12. Bądź wnikliwy

Amazon ceni szczegółową wiedzę i umiejętność kontrolowania detali. Liderzy regularnie sprawdzają pracę innych i są sceptyczni w przypadku rozbieżności pomiędzy słowami a wynikami.

13. Odważnie wyrażaj opinie; realizuj podjęte decyzje

Choć liderzy Amazona są zachęcani do wyrażania swoich opinii i wytrwałego przekonywania do nich, są również zobowiązani do pełnego poparcia decyzji, kiedy już zostaną one podjęte.

14. Osiągaj wyniki

Liderzy Amazona koncentrują się na najważniejszych aspektach swojej działalności, dążąc do zapewnienia właściwej jakości i terminowego wykonania zadań.

15. Działaj, by być najlepszym pracodawcą na świecie

Liderzy Amazona tworzą bezpieczne, produktywne, różnorodne i przyjazne miejsce pracy. Są empatyczni, dobrze bawią się w pracy i dbają, by ta sprawiała taką samą przyjemność innym.

16. Bierz odpowiedzialność za sukces i skalę działalności

Liderzy Amazona zdają sobie sprawę z wpływu, jaki ich firma ma na otoczenie. Z pokorą i rozwagą podchodzą do swoich działań i ich skutków, dążąc do ciągłego doskonalenia.

Zasady przywództwa Amazona są wszechstronne i mocno zakorzenione w kulturze organizacji. Są one drogowskazem dla liderów na wszystkich szczeblach firmy, od świeżo zatrudnionych pracowników, po najwyższe szczeble zarządu. Ich celem jest stworzenie silnej, zorientowanej na klienta organizacji, która nieustannie dąży do innowacji, doskonalenia i sukcesu.

Więcej: amazon.jobs

SubProfit. Filozofia sukcesu. Sekrety bogactwa. Strategie i techniki, które pomagają osiągnąć sukces. Klucz do osiągnięcia Twoich celów