Historia i ewolucja Design Thinking

Historia i ewolucja Design Thinking: Od projektowania do innowacji

Design Thinking, mimo że jest stosunkowo nowym terminem, ma korzenie sięgające daleko wstecz. Podejście to, skupiające się na zrozumieniu użytkownika i tworzeniu innowacyjnych rozwiązań, wyewoluowało z dziedziny projektowania i stało się kluczowym narzędziem dla innowacji.

Początki: Projektowanie skoncentrowane na człowieku

Pierwsze koncepcje Design Thinking pojawiły się w latach 60. i 70. XX wieku, kiedy projektanci zaczęli zwracać uwagę na potrzeby użytkowników. Wcześniej projektowanie skupiało się głównie na estetyce i funkcjonalności, ale teraz zaczęło brać pod uwagę również doświadczenia użytkowników. Ta zmiana perspektywy doprowadziła do powstania projektowania skoncentrowanego na człowieku, które jest podstawą Design Thinking.

Rozwój: Design Thinking jako proces

W latach 80. i 90. Design Thinking zaczęło być postrzegane jako proces. David Kelley, założyciel IDEO, jednej z najbardziej wpływowych firm projektowych na świecie, był jednym z pionierów tego podejścia. Kelley zdefiniował Design Thinking jako proces składający się z pięciu etapów: empatii, definiowania problemu, generowania pomysłów, prototypowania i testowania. Ten proces stał się podstawą dla wielu późniejszych modeli Design Thinking.

Obecność: Design Thinking w biznesie i innowacji

W XXI wieku Design Thinking zaczęło być stosowane poza dziedziną projektowania. Firmy z różnych branż zaczęły korzystać z Design Thinking do rozwiązywania problemów biznesowych i tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Szkoły biznesu, takie jak Stanford d.school, zaczęły nauczać Design Thinking jako narzędzia do innowacji.

Pytania do przemyślenia i ćwiczenia:

  1. Jakie są kluczowe momenty w historii Design Thinking?
  2. Jak ewolucja Design Thinking wpłynęła na sposób, w jaki rozwiązujemy problemy dzisiaj?
  3. Jakie są różnice między tradycyjnym podejściem do projektowania a Design Thinking?
  4. Jak możesz zastosować proces Design Thinking w swoim kontekście?
  5. Jakie są potencjalne przyszłe kierunki rozwoju Design Thinking?

Pamiętaj, że Design Thinking to nie tylko proces, ale także mindset. To podejście wymaga empatii, otwartości na nowe pomysły i gotowości do eksperymentowania. Bez względu na to, czy jesteś projektantem, menedżerem, czy przedsiębiorcą, Design Thinking może pomóc Ci tworzyć lepsze produkty, usługi i doświadczenia dla swoichużytkowników.


Niezależnie od tego, czy chcesz zamówić nasze usługi, masz pytania, komentarze czy po prostu chcesz podzielić się własną historią sukcesu, nie wahaj się skontaktować z nami pod adresem kontakt@subprofit.pl

SubProfit. Filozofia sukcesu. Sekrety bogactwa. Strategie i techniki, które pomagają osiągnąć sukces. Klucz do osiągnięcia Twoich celów