Portfel marek

Co to jest portfel marek

Portfel marek to inne określenie na portfolio marek, czyli zestawienie wszystkich marek, które są własnością danej firmy lub organizacji. Może to obejmować m.in.:

  • Nazwy produktów lub usług
  • Logo i inne elementy tożsamości wizualnej
  • Motto lub hasło reklamowe

Portfel marek jest ważny dla każdej firmy, ponieważ pozwala zrozumieć, jakie marki są w jej posiadaniu i jakie produkty lub usługi oferuje. To również pomaga w planowaniu strategii marketingowej i określeniu, jakie kroki należy podjąć, aby rozwijać poszczególne marki. Portfel marek jest też ważny dla klientów, ponieważ pozwala im zorientować się, jakie produkty lub usługi są dostępne od danej firmy i jakie marki są z nią związane.

Co to jest portfolio marek

Portfolio marek to zestawienie wszystkich marek, które są własnością danej firmy lub organizacji. Może to obejmować m.in.:

  • Nazwy produktów lub usług
  • Logo i inne elementy tożsamości wizualnej
  • Motto lub hasło reklamowe

Portfolio marek jest ważne dla każdej firmy, ponieważ pozwala zrozumieć, jakie marki są w jej posiadaniu i jakie produkty lub usługi oferuje. To również pomaga w planowaniu strategii marketingowej i określeniu, jakie kroki należy podjąć, aby rozwijać poszczególne marki. Portfolio marek jest też ważne dla klientów, ponieważ pozwala im zorientować się, jakie produkty lub usługi są dostępne od danej firmy i jakie marki są z nią związane.

Co to jest dom marek

Dom marek (House of Brands) – strategia ta to rodzaj portfela marek, który w swojej ofercie posiada zbiór niezależnych marek podlegających jednej, głównej marce, która może być nieznana klientom. Strategia ta pozwala wszystkim markom odgrywać własną „rolę kierowcy” (driver role), charakteryzującą się dużą możliwością samostanowienia i niewielkim powiązaniem z marką główną i innymi podmarkami z portfela marek. Oznacza to, że każda marka przyjmuje pozycję opartą na korzyściach funkcjonalnych i pomaga podmarkom stać się głównymi graczami w określonych segmentach rynku. Najlepszym przykładem strategii domu marek jest firma Procter & Gamble, która posiada w swoim portfelu wiele marek z różnych segmentów np. z kosmetycznego Pantene, a z farmaceutycznego Vicks. Inne korzyści płynące z zastosowania tej strategii to: unikanie kojarzenia ze sobą marek portfela, które byłyby nieodpowiednie do oferty innych marek, dla grupy produktów z nowej klas, korzyścią jest posiadanie silnej nazwy, unikanie konfliktów między kanałami sprzedażowymi, sygnalizuje zalety nowej oferty. Strategia domu marek posiada dwie pod kategorie:

  • Nie połączona (not connected) – odnosi się do marek, z których każda działa autonomicznie na rynku. Ich powiązanie z marką korporacyjną jest prawie niewidoczne. ten sposób firma zyskuje możliwość kierowania i kontrolowania małych, ale dochodowych sekcji na rynku. Marki szamponów do włosów Procter & Gamble są najlepszym przykładem tego, jak skuteczna i opłacalna jest ta strategia. Zamiast umieszczać logo marki głównej na swoich pojemnikach z szamponem, pozwalają każdemu produktowi z grupy czerpać korzyści z własnych marek. W ten sposób firma kontroluje całe segmenty rynku, na których oferowane są ich produkty. Niestety, submarki będące w portfelu marki głównej, które nie mają możliwości zabezpieczenia inwestycji koniecznymi środkami finansowymi, narażają się na ryzyko zmniejszenia swoich zysków. Marki te mają tendencję do oferowania ograniczonej liczby ofert. Wobec tego, bez możliwości rozbudowy, niezależne podmarki tracą możliwość wprowadzenia nowych produktów
  • Niewidoczna marka główna (shadow endorser) – charakteryzuje się markami głównymi z niewidocznym połączeniem z submarkami, jednak część konsumentów, bardziej zainteresowana produktem, jest świadoma tego powiązania. Główną korzyścią płynącą z praktykowania tej strategii jest przynależność do znanej firmy. Z punktu widzenia marki głównej niewidoczne powiązanie z jej podmarką jest pożądanym celem. Czyniąc to, marka główna zwraca uwagę, że marka zależna to zupełnie nowy produkt. Dodatkowo marka zależna ma swobodę kreowania własnego charakteru, wizerunku, i reputacji

Skontaktuj się z nami już teraz

Chcesz zwiększyć zyski w swojej firmie poprzez zastosowanie naszych narzędzi, skontaktuj się z nami już dziś: kontakt

Portfel marek. Dom marek House of Brands. Analiza marki. Subprofit. Marketing produktowy, pozycjonowanie produktów B2B, generowanie zysku w firmie