subprofit gold

Scenarzystka

Jestem scenarzystką – poznaj moje usługi!

Szukasz doświadczonej scenarzystki do swojego projektu?

Mam ponad 15-letnie doświadczenie w pisaniu scenariuszy do seriali, filmów, słuchowisk i spektakli teatralnych. Posiadam również bogate doświadczenie w tworzeniu powieści, opowiadań i tekstów dramaturgicznych.

Oferuję szeroki zakres usług, m.in.:

 • Pisanie scenariuszy do seriali i filmów (fabuła, komedia, kryminał, dokument)
 • Tworzenie słuchowisk i spektakli teatralnych
 • Pisanie powieści i opowiadań
 • Tworzenie tekstów dramaturgicznych
 • Adaptacja istniejących dzieł na scenariusze
 • Pisanie scenariuszy dla dzieci i młodzieży
 • Pisanie scenariuszy do gier komputerowych i wideo

Dlaczego warto ze mną współpracować?

 • Posiadam bogate doświadczenie i szeroką wiedzę na temat różnych form scenariuszowych.
 • Jestem kreatywna i pomysłowa, potrafię wymyślić angażujące historie, które poruszą widzów.
 • Umiem pisać jasno, zwięźle i precyzyjnie, stosując się do wymogów gatunku i formatu.
 • Jestem rzetelna i terminowa, dotrzymuję ustalonych terminów.
 • Potrafię efektywnie współpracować z innymi osobami, takimi jak reżyserzy, producenci i aktorzy.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zapraszamy do kontaktu! Z chęcią odpowiem na wszystkie pytania i przedstawię szczegółową ofertę: kontakt@scenarzystka.pl


Podstawy pisania scenariusza: przewodnik dla początkujących

Marzysz o stworzeniu wciągającej historii, która porwie widzów? Pisanie scenariusza może być świetnym sposobem na realizację tej pasji.

W tym artykule przedstawimy Ci podstawowe zasady pisania scenariusza do serialu, filmu, słuchowiska lub spektaklu teatralnego. Dowiesz się, jak stworzyć angażującą fabułę, wiarygodne postacie i realistyczne dialogi.

1. Struktura scenariusza:

 • Akty: Scenariusz dzieli się na akty, które zazwyczaj odpowiadają głównym etapom fabuły (np. ekspozycja, punkt zwrotny, kulminacja, rozwiązanie).
 • Sceny: Każdy akt składa się ze scen, które przedstawiają kolejne wydarzenia rozgrywające się w określonym miejscu i czasie.
 • Sekwencje: Sceny mogą być podzielone na sekwencje, czyli krótsze fragmenty akcji.

2. Formatowanie scenariusza:

 • Napisy: Nazwy postaci są pisane dużymi literami i pogrubione.
 • Opisy akcji: Opisy akcji są pisane kursywą i są oddzielone od dialogów spacją.
 • Dialogi: Dialogi są pisane normalną czcionką i są poprzedzane imieniem postaci wypowiadającej daną kwestię, pisanym kursywą.

3. Tworzenie postaci:

 • Wielowymiarowość: Postacie powinny być wielowymiarowe, czyli mieć swoje wady i zalety, motywacje i cele.
 • Motywacje: Postacie powinny działać z określonych motywacji, które są dla nich zrozumiałe i wiarygodne.
 • Konflikty: Postacie powinny stawiać czoła konfliktom wewnętrznym i zewnętrznym, które napędzają fabułę.

4. Budowanie fabuły:

 • Punkty zwrotne: Fabuła powinna zawierać punkty zwrotne, czyli wydarzenia, które zmieniają bieg historii.
 • Napięcie: Napięcie powinno stopniowo wzrastać w trakcie trwania fabuły, aż do kulminacji.
 • Kulminacja: Kulminacja to punkt zwrotny, w którym dochodzi do najważniejszego wydarzenia w historii.
 • Rozwiązanie: Rozwiązanie to zakończenie fabuły, które powinno być satysfakcjonujące dla widzów.

5. Dialogi:

 • Naturalność: Dialogi powinny brzmieć naturalnie i wiarygodnie, tak jak w prawdziwej rozmowie.
 • Wiarygodność: Postacie powinny mówić językiem dostosowanym do ich wieku, pochodzenia i sytuacji społecznej.
 • Podtekst: Dialogi mogą zawierać podtekst, czyli ukryte znaczenia, które są zrozumiałe dla uważnego widza.

6. Opisy akcji:

 • Wizualność: Opisy akcji powinny być wizualne i angażujące, tak aby widz mógł wyobrazić sobie przedstawiane wydarzenia.
 • Zmysłowość: Opisy akcji powinny oddziaływać na wszystkie zmysły widza, np. wzrok, słuch, węch, smak i dotyk.
 • Dynamika: Opisy akcji powinny być dynamiczne i pełne ruchu.

7. Dodatkowe wskazówki:

 • Czytaj dużo scenariuszy: Czytaj scenariusze znanych filmów i seriali, aby poznać różne style pisania.
 • Pisanie scenariusza to proces: Nie zniechęcaj się, jeśli Twój pierwszy scenariusz nie będzie idealny. Pisanie scenariusza to proces, który wymaga czasu i praktyki.
 • Uzyskaj feedback: Daj swój scenariusz do przeczytania innym osobom i poproś o konstruktywną krytykę.

Pamiętaj, że pisanie scenariusza to nie tylko kwestia znajomości zasad. To również sztuka opowiadania historii, która potrafi porwać widzów.

Jeśli masz w sobie pasję do tworzenia historii, to pisanie scenariuszy może być dla Ciebie idealnym sposobem na wyrażenie siebie i podzielenie się swoją wyobraźnią z innymi.


Struktura scenariusza: szczegółowe omówienie

Akty

Tradycyjnie scenariusz dzieli się na trzy akty, które odpowiadają głównym etapom rozwoju fabuły:

 • Akt I: Ekspozycja – W tej części scenariusza wprowadzamy widza do świata historii, poznajemy głównych bohaterów, ich cele i motywacje. Ukazujemy również kontekst wydarzeń i zarysowujemy główny konflikt.
 • Akt II: Konfrontacja – W tej części bohaterowie stawiają czoła wyzwaniom i przeszkodom, napotykają konflikty i podejmują decyzje, które determinują dalszy bieg historii. Napięcie stopniowo wzrasta, prowadząc do kulminacji.
 • Akt III: Rozwiązanie – W tej części dochodzi do rozwiązania głównego konfliktu i następuje finał historii. Dowiadujemy się, co stało się z bohaterami i jaki jest ostateczny rezultat ich działań.

Należy jednak pamiętać, że podział na trzy akty nie jest sztywnym schematem. Współczesne scenariusze często stosują bardziej elastyczne struktury, z większą liczbą aktów lub z niestandardowym podziałem na części.

Sceny

Sceny to podstawowe elementy struktury scenariusza, które przedstawiają kolejne fragmenty akcji rozgrywające się w określonym miejscu i czasie. Każda scena powinna mieć jasny cel i skupiać się na konkretnym wydarzeniu lub wątku fabularnym.

Istnieje kilka rodzajów scen:

 • Scena akcji: Przedstawia dynamiczne wydarzenia, np. pościg, walkę, ucieczkę.
 • Scena dialogowa: Skupia się na rozmowie między bohaterami, która ujawnia ich relacje, motywacje i poglądy.
 • Scena ekspozycyjna: Służy do wprowadzenia informacji o świecie historii, bohaterach lub tle wydarzeń.
 • Scena wewnętrzna: Ukazuje myśli i uczucia bohatera, często w formie monologu lub narracji.

Sekwencje

Sekwencje to krótsze fragmenty akcji, które składają się na scenę. Mogą przedstawiać różne wydarzenia rozgrywające się w tym samym miejscu i czasie lub pokazywać różne perspektywy tego samego wydarzenia. Sekwencje są często stosowane do budowania napięcia i dynamizmu sceny.

Dodatkowe elementy struktury scenariusza

Oprócz aktów, scen i sekwencji, w scenariuszu można również wyróżnić inne elementy struktury, takie jak:

 • Nagłówek sceny: Informuje o miejscu i czasie akcji danej sceny.
 • Napisy: Określają, która postać wypowiada daną kwestię.
 • Opisy akcji: Opisują wydarzenia rozgrywające się na scenie, ruchy bohaterów, ich wygląd i otoczenie.
 • Dialogi: Zawierają kwestie wypowiadane przez bohaterów.
 • Narracja: Może być stosowana do komentowania wydarzeń lub ukazywania myśli i uczuć bohaterów, których nie da się wyrazić w dialogach.

Pamiętaj, że struktura scenariusza jest narzędziem, które ma ułatwić Ci uporządkowanie historii i doprowadzenie jej do satysfakcjonującego finału. Nie traktuj jej jednak jako sztywnego schematu, którego musisz się bezwzględnie trzymać. Ważniejsze jest, aby Twoja historia była spójna, wciągająca i logiczna.


Drabinka scenariuszowa

Drabinka scenariuszowa to narzędzie służące do uporządkowania i wizualizacji struktury scenariusza. Jest to graficzne przedstawienie głównych punktów fabuły, ułożonych jeden pod drugim w formie schodów.

Każdy szczebel drabinki odpowiada ważnemu wydarzeniu lub punktowi zwrotnemu w historii. Szczeble mogą być opisane krótkimi zdaniami lub hasłami, które oddają istotę danego wydarzenia.

Drabinka scenariuszowa pomaga:

 • Ustrukturyzować fabułę: Drabinka pozwala spojrzeć na całą historię z szerszej perspektywy i ocenić jej spójność, logikę i tempo rozwoju.
 • Zidentyfikować problemy: Dzięki drabinie łatwiej dostrzec luki w fabule, niespójności lub miejsca, w których tempo akcji drastycznie spada.
 • Skupić się na najważniejszych elementach: Drabinka pozwala wyodrębnić kluczowe wydarzenia w historii i upewnić się, że są one odpowiednio rozwinięte i wyeksponowane.
 • Współpracować z innymi: Drabinka może być cennym narzędziem do współpracy z innymi osobami zaangażowanymi w tworzenie scenariusza, np. reżyserem, producentem lub współscenarzystą.

Jak stworzyć drabinę scenariuszową:

 1. Zapisz główne wydarzenia z historii: Zacznij od wypisania wszystkich najważniejszych wydarzeń z Twojego scenariusza, układając je w chronologicznej kolejności.
 2. Stwórz drabinę: Narysuj prostokątny kształt przypominający schody. Na każdym szczeblu napisz krótkie zdanie lub hasło opisujące dane wydarzenie.
 3. Oceń strukturę: Spojrzyj na swoją drabinę i oceń, czy struktura fabuły jest spójna i logiczna. Czy wszystkie szczeble są równomiernie rozmieszczone? Czy tempo akcji jest odpowiednie?
 4. Wprowadź zmiany: Jeśli w strukturze fabuły są jakieś problemy, wprowadź odpowiednie zmiany w scenariuszu. Możesz dodać lub usunąć szczeble, zmienić ich kolejność lub doprecyzować opisy wydarzeń.

Drabinka scenariuszowa to proste, ale skuteczne narzędzie, które może pomóc Ci w stworzeniu wciągającej i dobrze skonstruowanej historii.

Pamiętaj, że drabinka jest tylko narzędziem i nie musi być perfekcyjna. Najważniejsze jest, aby wykorzystać ją do uporządkowania swoich myśli i stworzenia scenariusza, który będzie dla Ciebie satysfakcjonujący.

Drabinka scenariuszowa, znana również jako struktura punktowa, jest prostym narzędziem służącym do uporządkowania i rozplanowania fabuły scenariusza. Polega na zapisaniu głównych punktów zwrotnych historii w formie listy, zazwyczaj ułożonej chronologicznie.

Jak działa drabina scenariuszowa?

 1. Wyodrębnij główne punkty zwrotne: Zidentyfikuj kluczowe wydarzenia w swojej historii, które zmieniają bieg fabuły i popychają ją do przodu. Mogą to być np. wprowadzenie nowego bohatera, odkrycie tajemnicy, zmiana miejsca akcji, podjęcie ważnej decyzji przez bohatera.
 2. Zapisz punkty zwrotne na liście: Ułóż je w kolejności chronologicznej, tworząc prostą drabinę punktów.
 3. Rozwijaj poszczególne punkty: Dla każdego punktu zwrotnego możesz dodać krótkie opisy, które rozwiną jego znaczenie i funkcję w historii. Możesz również określić emocje, jakie dany punkt zwrotny powinien wywołać u widza.
 4. Uzupełnij drabinę o dodatkowe informacje: Możesz dodać do drabiny inne istotne elementy fabuły, takie jak konflikty, wątki poboczne, motywy przewodnie.

Przykład drabiny scenariuszowej:

 • Akt I:
  • Wprowadzenie głównego bohatera i jego świata.
  • Prezentacja problemu lub konfliktu, z którym musi się zmierzyć bohater.
  • Wydarzenie wyzwalające, które rozpoczyna główną akcję.
 • Akt II:
  • Bohater podejmuje próby rozwiązania problemu lub pokonania konfliktu.
  • Napotyka przeszkody i wyzwania.
  • Punkt zwrotny, który zmienia bieg historii.
  • Kulminacja, czyli punkt największego napięcia.
 • Akt III:
  • Rozwiązanie konfliktu i finał historii.
  • Ukazanie konsekwencji działań bohatera.
  • Zamknięcie wątków i zakończenie historii.

Zalety drabiny scenariuszowej:

 • Prostota i przejrzystość: Drabinka pozwala na łatwe uporządkowanie i zwizualizowanie fabuły scenariusza.
 • Ułatwia identyfikację luk i niespójności: Dzięki drabinie łatwiej dostrzec, czy fabuła jest logiczna i spójna, czy też brakuje w niej istotnych elementów.
 • Pomaga w budowaniu napięcia i dramatyzmu: Drabinka ułatwia rozplanowanie punktów zwrotnych w taki sposób, aby historia była wciągająca i trzymała widza w napięciu.
 • Jest elastyczna i uniwersalna: Drabinkę można stosować do różnych gatunków scenariuszy, od filmów fabularnych po seriale i sztuki teatralne.

Drabinka scenariuszowa to nie jest sztywny schemat, który musisz bezwzględnie przestrzegać. Jest to jedynie narzędzie, które ma Ci pomóc w uporządkowaniu myśli i rozplanowaniu fabuły. Nie bój się eksperymentować i modyfikować drabinę tak, aby najlepiej odpowiadała Twoim potrzebom i specyfice Twojej historii.

Pamiętaj, że najważniejsze jest, aby Twoja historia była wciągająca, poruszająca i logiczna. Drabinka scenariuszowa może być cennym narzędziem w procesie pisania, ale nie zastąpi Twojej kreatywności i umiejętności opowiadania historii.


Formatowanie scenariusza: szczegółowe wskazówki

Formatowanie scenariusza jest niezwykle istotne dla jego czytelności i zrozumienia przez reżyserów, aktorów i innych osób zaangażowanych w produkcję. Odpowiednie formatowanie ułatwia identyfikację różnych elementów scenariusza, takich jak postacie, akcja, dialogi i opisy.

Poniżej przedstawiam szczegółowe wskazówki dotyczące formatowania scenariusza:

1. Nazwy postaci:

 • Nazwy postaci są pisane dużymi literami i pogrubione.
 • Nazwa postaci pojawia się przed pierwszą kwestią danej postaci w scenie.
 • Jeśli w scenie pojawia się więcej niż jedna postać o tym samym imieniu, należy do nazwy dodać charakterystyczny szczegół, np. nazwisko, zawód lub przydomek.

Przykład:

JAN (mężczyzna w wieku 30 lat)

2. Opisy akcji:

 • Opisy akcji są pisane kursywą.
 • Opisy akcji są oddzielone od dialogów spacją.
 • Opisy akcji powinny być jasne, zwięzłe i obrazowe.
 • Należy unikać nadmiernego używania przymiotników i przysłówków.

Przykład:

Jan wchodzi do ciemnego pokoju. W powietrzu unosi się zapach dymu.

3. Dialogi:

 • Dialogi są pisane normalną czcionką.
 • Dialogi są poprzedzane imieniem postaci wypowiadającej daną kwestię, pisanym kursywą.
 • Imię postaci pisane kursywą jest oddzielone od kwestii spacją.
 • Kwestie dialogowe są oddzielone od siebie spacjami.
 • Należy stosować odpowiednie znaki interpunkcyjne, takie jak kropki, przecinki, wykrzykniki i znaki zapytania.

Przykład:

JAN Co tu się dzieje?

MARCIN Nie wiem. Właśnie przyszedłem.

4. Formatowanie specjalne:

 • W niektórych przypadkach może być konieczne zastosowanie formatowania specjalnego, np.:
  • Podkreślenie: Stosowane do podkreślenia ważnych kwestii lub zwrotów.
  • Kapitały: Stosowane do podkreślenia krzyku lub głośnego mówienia.
  • Dźwięki: Stosowane do opisywania dźwięków otoczenia lub efektów dźwiękowych.
  • Muzyka: Stosowane do opisywania muzyki towarzyszącej scenie.

5. Przykład formatowania scenariusza:

INT. KAWIARNIA – DZIEŃ

JAN (mężczyzna w wieku 30 lat) siedzi przy stoliku i pije kawę. Czyta gazetę.

Nagle do kawiarni wpada MARCIN (mężczyzna w wieku 40 lat).

MARCIN Jan! Nareszcie cię znalazłem!

JAN Marcin? Co cię tu sprowadza?

MARCIN Muszę z tobą porozmawiać. To bardzo ważne.

JAN Dobrze, siadaj. Co chcesz mi powiedzieć?

MARCIN (siada przy stoliku) To o…

(Nagle w kawiarni rozlega się głośny huk. Jan i Marcin patrzą na siebie przestraszeni.)

[DŹWIĘK]: Głośny huk tłuczonego szkła.

(Ludzie w kawiarni krzyczą i uciekają.)

[MUZYKA]: Napinająca muzyka.

(Jan i Marcin patrzą na siebie w milczeniu.)

KONIEC SCENY

Pamiętaj, że powyższe wskazówki są jedynie ogólnymi wytycznymi. Formatowanie scenariusza może się różnić w zależności od indywidualnych preferencji i wymagań. Ważne jest, aby scenariusz był czytelny, przejrzysty i łatwy do zrozumienia dla wszystkich osób, które będą z niego korzystać.

Dodatkowe wskazówki:

 • Używaj odpowiedniej czcionki i wielkości czcionki.
 • Stosuj odpowiednie marginesy i odstępy między wierszami.
 • Numeruj strony scenariusza.
 • Zapisz scenariusz w formacie PDF, aby zachować oryginalne formatowanie.

Formatowanie scenariusza może wydawać się skomplikowane, ale z czasem stanie się dla Ciebie naturalne. Ćwicz formatowanie scenariusza, a z pewnością opanujesz tę umiejętność. Istnieje wiele dostępnych online zasobów, które mogą Ci w tym pomóc, np. szablony scenariuszy, przewodniki i narzędzia do formatowania.

Dodatkowe wskazówki:

 • Czytaj dużo scenariuszy: Czytaj scenariusze znanych filmów i seriali, aby poznać różne style formatowania.
 • Uzyskaj feedback: Daj swój scenariusz do przeczytania innym osobom i poproś o konstruktywną krytykę dotyczącą formatowania.
 • Używaj narzędzi do pisania scenariuszy: Istnieje wiele dostępnych online i offline narzędzi do pisania scenariuszy, które mogą ułatwić Ci formatowanie.

Pamiętaj, że najważniejsze jest, aby Twój scenariusz był wciągający, poruszający i logiczny. Formatowanie jest tylko jednym z elementów, które składają się na dobry scenariusz.

Powodzenia w pisaniu scenariuszy!

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zapraszamy do kontaktu! Z chęcią odpowiem na wszystkie pytania i przedstawię szczegółową ofertę: kontakt@scenarzystka.pl