Jak być lepszym menedżerem: Teoria słonia i jeźdźca

Jak być lepszym menedżerem: Teoria słonia i jeźdźca

W zarządzaniu zespołem kluczowe jest nie tylko podejmowanie trafnych decyzji, ale także umiejętność zarządzania emocjami i motywacjami swoich pracowników. Teoria słonia i jeźdźca, wprowadzona przez psychologa Jonathana Haidta, oferuje cenne spostrzeżenia na temat tego, jak lepiej zrozumieć i zarządzać ludźmi. Ta metafora pomaga menedżerom zrozumieć, jak równoważyć logiczne myślenie z emocjonalnym podejściem, aby osiągnąć sukces w zarządzaniu zespołem.

Teoria słonia i jeźdźca

Podstawowe założenia

Teoria słonia i jeźdźca opiera się na metaforze, w której umysł ludzki jest podzielony na dwie części: emocjonalną i racjonalną. Słoń reprezentuje nasze emocje, instynkty i pragnienia, które są silne i potężne. Jeździec symbolizuje naszą racjonalność, logikę i zdolność do planowania. Choć jeździec trzyma lejce, to słoń ma większą moc i wpływ na kierunek, w którym się poruszamy.

Zastosowanie w zarządzaniu

W kontekście zarządzania, teoria ta pomaga menedżerom zrozumieć, że zarządzanie ludźmi nie polega tylko na przekazywaniu logicznych instrukcji (jeździec), ale także na zarządzaniu emocjami i motywacjami zespołu (słoń).

Kluczowe elementy zastosowania teorii słonia i jeźdźca

1. Zrozumienie i uznanie emocji

Pierwszym krokiem do skutecznego zarządzania zespołem jest zrozumienie, że emocje odgrywają kluczową rolę w podejmowaniu decyzji przez pracowników. Menedżerowie powinni:

 • Słuchać i empatyzować: Rozumienie emocji i motywacji członków zespołu pomaga w budowaniu zaufania i zaangażowania.
 • Rozpoznawanie sygnałów emocjonalnych: Identyfikowanie momentów, w których emocje mogą wpływać na decyzje, pozwala na lepsze zarządzanie sytuacjami konfliktowymi.

2. Motywowanie zespołu

Aby efektywnie kierować zespołem, menedżer musi umieć motywować swoich pracowników. Kluczowe jest zrozumienie, co napędza „słonia” każdego członka zespołu. Może to obejmować:

 • Indywidualne podejście: Każdy pracownik jest inny i ma inne motywacje. Personalizowanie podejścia do zarządzania może zwiększyć efektywność.
 • Pozytywne wzmocnienie: Uznawanie i nagradzanie pozytywnych zachowań i osiągnięć wzmacnia motywację i zaangażowanie.

3. Skuteczna komunikacja

Jeździec musi skutecznie komunikować się ze słoniem, aby kierować jego działaniami. W zarządzaniu oznacza to:

 • Jasne i precyzyjne instrukcje: Przekazywanie jasnych, konkretnych i realistycznych celów.
 • Feedback: Regularne i konstruktywne informacje zwrotne pomagają pracownikom zrozumieć, co robią dobrze i co mogą poprawić.

4. Budowanie zaufania

Zaufanie jest fundamentem skutecznego zarządzania. Menedżerowie mogą budować zaufanie poprzez:

 • Autentyczność i uczciwość: Bycie autentycznym i uczciwym wobec zespołu buduje zaufanie i lojalność.
 • Wsparcie i rozwój: Inwestowanie w rozwój pracowników i wspieranie ich w dążeniu do osiągnięcia celów zawodowych.

5. Zarządzanie zmianą

Zmiany są nieodłączną częścią biznesu. Menedżerowie muszą umieć zarządzać emocjami związanymi z zmianą:

 • Komunikacja i edukacja: Wyjaśnianie powodów zmian i edukowanie zespołu na temat korzyści z nich płynących.
 • Wsparcie emocjonalne: Rozumienie obaw pracowników i oferowanie wsparcia w procesie adaptacji do zmian.

Przykłady zastosowania teorii słonia i jeźdźca w praktyce

Przykład 1: Zarządzanie zespołem projektowym

W firmie technologicznej, menedżer projektu zauważył spadek motywacji wśród członków zespołu. Zamiast nakładać dodatkowe obowiązki, skupił się na zrozumieniu emocjonalnych potrzeb zespołu. Zorganizował spotkania indywidualne, aby poznać obawy i motywacje każdego pracownika. Następnie wprowadził system nagród za osiągnięcia, co przyczyniło się do wzrostu motywacji i zaangażowania.

Przykład 2: Wprowadzenie nowej strategii

W dużej korporacji finansowej wprowadzono nową strategię, która wymagała od pracowników adaptacji do nowych procedur. Menedżerowie wykorzystali teorię słonia i jeźdźca, aby skutecznie zarządzać zmianą. Przeprowadzili serię warsztatów wyjaśniających korzyści płynące z nowych procedur oraz zapewnili wsparcie emocjonalne i edukacyjne, co pozwoliło na płynne przejście i akceptację zmian przez zespół.

Wnioski

Teoria słonia i jeźdźca oferuje cenne spostrzeżenia na temat zarządzania zespołem. Zrozumienie i zarządzanie emocjami pracowników, skuteczna komunikacja, budowanie zaufania oraz motywowanie zespołu to kluczowe elementy skutecznego zarządzania. Dzięki zastosowaniu tych zasad, menedżerowie mogą zwiększyć efektywność, zaangażowanie i satysfakcję swoich zespołów.


Kim jest Jonathan Haidt?

Jonathan Haidt to amerykański psycholog społeczny, profesor etyki przywództwa na Stern School of Business na Uniwersytecie Nowojorskim. Urodził się 19 października 1963 roku w Nowym Jorku. Haidt jest najbardziej znany z prac nad psychologią moralności, polityką, religią oraz wpływem emocji na ludzkie decyzje. Jego badania i teorie często koncentrują się na zrozumieniu, w jaki sposób ludzie podejmują decyzje moralne i jak różnice kulturowe wpływają na te procesy.

Główne strategie i teorie Jonathana Haidta

1. Hipoteza Szczęścia (The Happiness Hypothesis)

Jedną z najbardziej znanych książek Haidta jest „The Happiness Hypothesis: Finding Modern Truth in Ancient Wisdom”. W tej pracy Haidt analizuje starożytne mądrości z perspektywy współczesnej psychologii. Główne tezy książki obejmują:

 • Równowaga między jeźdźcem a słoniem: Haidt używa metafory słonia (emocje) i jeźdźca (rozum) do wyjaśnienia, jak emocje i logika wpływają na nasze decyzje. Jeździec może próbować kierować słoniem, ale jeśli słoń się uprze, jego siła przewyższa kontrolę jeźdźca.
 • Poszukiwanie szczęścia: Haidt bada, jak różne filozofie i religie pojmują szczęście, a także jak współczesna nauka o mózgu i psychologia pozytywna mogą wspierać nasze zrozumienie tego, co naprawdę czyni ludzi szczęśliwymi.

2. Teoria Moralnych Fundamentów (Moral Foundations Theory)

Haidt, razem z innymi badaczami, opracował Teorię Moralnych Fundamentów, która identyfikuje sześć podstawowych fundamentów moralnych:

 1. Opieka/Krzywda: Ludzie są z natury empatyczni i pragną chronić innych przed krzywdą.
 2. Sprawiedliwość/Oszustwo: Ludzie mają silne poczucie sprawiedliwości i nie tolerują oszustwa.
 3. Lojalność/Zdrada: Ludzie cenią lojalność wobec grupy i potępiają zdradę.
 4. Autorytet/Bunt: Ludzie szanują autorytety i struktury hierarchiczne, ale także mogą się przeciwko nim buntować.
 5. Świętość/Upadek: Ludzie mają poczucie świętości w pewnych aspektach życia i potępiają ich profanację.
 6. Wolność/Uciemiężenie: Ludzie cenią wolność i są przeciwko uciskowi.

Te fundamenty moralne pomagają wyjaśnić różnice w postawach politycznych, społecznych i religijnych między różnymi grupami.

3. The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion

W książce „The Righteous Mind” Haidt bada, dlaczego ludzie o dobrych intencjach tak często nie zgadzają się w kwestiach politycznych i religijnych. Argumentuje, że różnice te wynikają z różnic w fundamentach moralnych. Główne tezy książki obejmują:

 • Moralność jako intuicyjna: Moralność jest głęboko zakorzeniona w intuicji, a nie tylko w rozumowaniu.
 • Grupowe myślenie moralne: Ludzie są istotami społecznymi, a ich moralność jest kształtowana przez potrzeby i normy grupowe.
 • Ewolucyjne korzenie moralności: Moralność rozwijała się, aby wspierać przetrwanie i współpracę w grupach społecznych.

Wnioski

Jonathan Haidt jest wpływowym myślicielem w dziedzinie psychologii moralności, którego prace pomagają zrozumieć, jak emocje, kultura i moralność wpływają na ludzkie zachowania i decyzje. Jego teorie, takie jak metafora słonia i jeźdźca oraz Teoria Moralnych Fundamentów, dostarczają cennych narzędzi do analizy i rozwiązywania konfliktów w życiu społecznym i politycznym.


Skontaktuj się z nami już dziś!

Niezależnie od tego, czy chcesz zamówić nasze usługi, masz pytania, komentarze czy po prostu chcesz podzielić się własną historią sukcesu, nie wahaj się skontaktować z nami pod adresem kontakt@subprofit.pl

SubProfit. Filozofia sukcesu. Sekrety bogactwa. Strategie i techniki, które pomagają osiągnąć sukces. Klucz do osiągnięcia Twoich celów

Dodaj komentarz