Określenie Celów według Josepha Murphy’ego

Case Study: Określenie Celów według Josepha Murphy’ego

Joseph Murphy, autor książki „The Power of Your Subconscious Mind”, podkreśla znaczenie jasno określonych celów jako fundamentu skutecznego myślenia pozytywnego. Według Murphy’ego, cele powinny być konkretne, mierzalne i realistyczne, co pomaga w skoncentrowaniu energii i zasobów na ich realizacji. W tym case study przyjrzymy się, jak określenie celów może wpłynąć na osiągnięcie sukcesu w różnych dziedzinach życia.

Technika Określania Celów

Definicja

Określanie celów to proces definiowania konkretnych, mierzalnych, osiągalnych, realistycznych i określonych w czasie (SMART) celów, które chcemy osiągnąć. Jasno określone cele pomagają w skoncentrowaniu naszych wysiłków i motywacji, co zwiększa szanse na ich realizację.

Metody

 • Konkretność: Cele powinny być jasno i szczegółowo opisane.
 • Mierzalność: Powinny zawierać kryteria, które pozwolą ocenić postęp.
 • Osiągalność: Cele muszą być realistyczne i możliwe do osiągnięcia.
 • Realistyczność: Powinny być zgodne z naszymi możliwościami i zasobami.
 • Określoność w czasie: Muszą mieć jasno określone ramy czasowe.

Przykłady Zastosowania: Studia Przypadków

Przypadek 1: Rozwój Zawodowy

Osoba: Aleksander, inżynier oprogramowania

Wyzwanie: Aleksander chciał awansować na stanowisko starszego inżyniera, ale brakowało mu jasno określonych celów rozwoju zawodowego.

Proces: Aleksander postanowił zastosować technikę SMART do określenia swoich celów zawodowych:

 • Konkretność: „Chcę awansować na stanowisko starszego inżyniera w ciągu dwóch lat.”
 • Mierzalność: „Będę uczestniczył w co najmniej trzech projektach rocznie jako lider zespołu.”
 • Osiągalność: „Będę rozwijać swoje umiejętności poprzez udział w kursach online i zdobywanie certyfikatów.”
 • Realistyczność: „Mam już doświadczenie w zarządzaniu projektami i pracowałem jako mentor dla młodszych inżynierów.”
 • Określoność w czasie: „Chcę osiągnąć ten cel do końca 2025 roku.”

Rezultaty: Po wdrożeniu tych celów, Aleksander regularnie uczestniczył w projektach, zdobywał nowe umiejętności i certyfikaty. Dzięki systematycznemu podejściu i jasno określonym celom, został awansowany na stanowisko starszego inżyniera w połowie 2025 roku.

Przypadek 2: Poprawa Zdrowia

Osoba: Monika, pracownica korporacji zmagająca się z brakiem aktywności fizycznej

Wyzwanie: Monika chciała poprawić swoje zdrowie fizyczne i zwiększyć poziom aktywności.

Proces: Monika określiła swoje cele zdrowotne zgodnie z zasadą SMART:

 • Konkretność: „Chcę schudnąć 10 kg i poprawić swoją kondycję.”
 • Mierzalność: „Będę ćwiczyć co najmniej 4 razy w tygodniu przez 30 minut.”
 • Osiągalność: „Będę korzystać z lokalnej siłowni oraz biegać w pobliskim parku.”
 • Realistyczność: „Mam dostęp do siłowni i mogę dostosować swój harmonogram, aby znaleźć czas na ćwiczenia.”
 • Określoność w czasie: „Chcę osiągnąć swój cel w ciągu 6 miesięcy.”

Rezultaty: Monika konsekwentnie realizowała swoje plany ćwiczeń i zdrowej diety. Po sześciu miesiącach regularnych treningów i zdrowego odżywiania, osiągnęła swój cel, schudła 10 kg i znacząco poprawiła swoją kondycję fizyczną.

Przypadek 3: Osiągnięcie Celów Finansowych

Osoba: Tomasz, przedsiębiorca

Wyzwanie: Tomasz chciał zwiększyć zyski swojej firmy i rozszerzyć działalność na nowe rynki.

Proces: Tomasz określił swoje cele finansowe zgodnie z metodą SMART:

 • Konkretność: „Chcę zwiększyć zyski firmy o 20% i rozszerzyć działalność na rynek niemiecki.”
 • Mierzalność: „Będę monitorować miesięczne raporty finansowe i liczby sprzedaży na nowym rynku.”
 • Osiągalność: „Zwiększę budżet na marketing i zatrudnię zespół sprzedażowy specjalizujący się w rynku niemieckim.”
 • Realistyczność: „Mamy już produkty, które cieszą się popularnością i wiem, że możemy je sprzedawać również na nowych rynkach.”
 • Określoność w czasie: „Chcę osiągnąć te cele w ciągu najbliższych 12 miesięcy.”

Rezultaty: Dzięki jasno określonym celom, Tomasz skutecznie wdrożył swoją strategię rozszerzenia działalności. Po roku, zyski jego firmy wzrosły o 25%, a firma skutecznie weszła na rynek niemiecki, zdobywając nowych klientów i zwiększając swoją obecność na międzynarodowym rynku.

Wnioski i Rekomendacje

Skuteczność Określania Celów

Przykłady Aleksandra, Moniki i Tomasza pokazują, że jasno określone cele zgodnie z metodą SMART mogą znacząco zwiększyć szanse na ich realizację. Kluczowe jest, aby cele były konkretne, mierzalne, osiągalne, realistyczne i określone w czasie.

Rekomendacje

 1. Ustalanie Priorytetów: Skoncentruj się na najważniejszych celach, aby nie rozpraszać swojej energii.
 2. Regularne Przeglądy: Regularnie oceniając postęp, możesz dostosować swoje działania w razie potrzeby.
 3. Świętowanie Sukcesów: Doceniaj małe sukcesy na drodze do osiągnięcia większych celów, aby utrzymać motywację.
 4. Elastyczność: Bądź gotowy na zmiany i dostosowania celów w odpowiedzi na nowe okoliczności.

Podsumowanie

Określenie celów według Josepha Murphy’ego to fundament skutecznego myślenia pozytywnego i osiągania sukcesów. Jasno określone cele pomagają skoncentrować nasze wysiłki i zasoby, co prowadzi do lepszych wyników i większej satysfakcji z realizacji planów.


Skontaktuj się z nami już dziś!

Niezależnie od tego, czy chcesz zamówić nasze usługi, masz pytania, komentarze czy po prostu chcesz podzielić się własną historią sukcesu, nie wahaj się skontaktować z nami pod adresem kontakt@subprofit.pl

SubProfit. Filozofia sukcesu. Sekrety bogactwa. Strategie i techniki, które pomagają osiągnąć sukces. Klucz do osiągnięcia Twoich celów

Dodaj komentarz