Human Design: Jak czytać wykres

Human Design: Jak czytać wykres

Wykres Human Design, znany również jako bodygraph, to graficzna reprezentacja Twojej unikalnej osobowości i potencjału, oparta na dacie, godzinie i miejscu Twoich narodzin. Jest to narzędzie do samopoznania, które może pomóc Ci zrozumieć Twoje mocne i słabe strony, strategie podejmowania decyzji, sposób interakcji ze światem i wiele więcej.

Chociaż na pierwszy rzut oka wykres Human Design może wydawać się skomplikowany, jego podstawowe elementy są stosunkowo łatwe do zrozumienia. Oto krótkie wprowadzenie do najważniejszych elementów wykresu:

Typ: Istnieje dziewięć typów Human Design, z których każdy opisuje unikalny zestaw cech i predyspozycji. Poznanie swojego typu może pomóc Ci odkryć Twoją prawdziwą naturę i sposób, w jaki najlepiej funkcjonujesz w życiu.

Strategia: Każdy typ ma przypisaną mu strategię, czyli sposób podejmowania decyzji, który jest najbardziej zgodny z jego naturalnym designem. Postępowanie zgodnie z Twoją strategią może pomóc Ci żyć bardziej autentycznie i owocnie.

Autorytet: Autorytet to wewnętrzny kompas, który pomaga Ci podejmować trafne decyzje. Istnieje siedem różnych autorytetów w Human Design, a każdy z nich ma swój własny sposób działania. Poznanie swojego autorytetu może pomóc Ci uciszyć wewnętrzny hałas i polegać na swojej intuicji.

Definicja: Definicja określa, w jaki sposób energia przepływa przez Twoje ciało i wpływa na Twoje interakcje ze światem. Istnieje cztery rodzaje definicji w Human Design:

 • Manifestowana: Osoby o zdefiniowanej energii Manifestowanej mają silną siłę woli i są naturalnymi liderami.
 • Emocjonalna: Osoby o zdefiniowanej energii Emocjonalnej są głęboko empatyczne i czułe na potrzeby innych.
 • Intuicyjna: Osoby o zdefiniowanej energii Intuicyjnej mają silną intuicję i zdolność do postrzegania pozaziemskich wzorców.
 • Splity: Osoby o zdefiniowanej energii typu Split mają mieszankę cech z dwóch różnych definicji.

Centra: Dziewięć centrów w Human Design reprezentuje różne obszary Twojego życia, takie jak emocje, intuicja, siła woli i kreatywność. Każde centrum jest albo zdefiniowane (kolorowe), albo otwarte (białe). Zdefiniowane centra reprezentują obszary Twojego życia, w których masz silną energię i naturalne talenty. Otwarte centra reprezentują obszary, w których jesteś bardziej podatny na wpływy innych i w których możesz potrzebować uczyć się od innych.

Kanały: Kanały to połączenia między centrami w Twoim wykresie. Aktywowane kanały (pokolorowane na czerwono) reprezentują ścieżki przepływu energii w Twoim ciele i mogą wskazywać na Twoje talenty i predyspozycje. Nieaktywowane kanały (białe) reprezentują obszary, w których możesz potrzebować rozwijać swoje umiejętności.

Bramy: Bramy to punkty końcowe kanałów i reprezentują specyficzne energie i archetypy. Każda brama ma przypisane sobie znaczenie, które może dać Ci wgląd w Twoje unikalne cechy i potencjał.

Profil: Profil to kombinacja dwóch cyfr, która opisuje Twój sposób interakcji ze światem i sposób, w jaki postrzegają Cię inni. Istnieje 12 różnych profili, z których każdy ma swój własny zestaw cech.

Krzyż Wcielenia: Krzyż Wcielenia to kombinacja czterech bram, która reprezentuje Twoje życiowe wyzwania i cele. Istnieje 72 różne Krzyże Wcielenia, z których każdy ma swoje unikalne znaczenie.

To tylko krótkie wprowadzenie do podstawowych elementów wykresu Human Design. Istnieje wiele innych szczegółów i niuansów, które można odkryć, zgłębiając tę fascynującą system.Typy w Human Design: Poznaj swoją prawdziwą naturę

Dziewięć typów Human Design to Manifestorzy, Generatory, Projektorzy, Reflektorzy, Manifestujący Generatorzy, Czyste Emocje, Czyste Intuicje, Czyste Splity i Ego. Każdy z tych typów posiada unikalny zestaw cech, predyspozycji i strategii życia, które determinują sposób, w jaki postrzegają świat i wchodzą z nim w interakcje.

1. Manifestorzy (około 8% populacji):

 • Siła woli i niezależność: Manifestorzy są naturalnymi liderami, którzy potrafią inicjować działania i przebijać się przez przeszkody. Posiadają silną siłę woli i nie potrzebują zewnętrznej aprobaty, aby działać.
 • Strategia: Odpowiedź: Manifestorzy powinni działać z impetem i spontanicznością, odpowiadając na swój wewnętrzny głos. Ważne jest, aby informowali o swoich działaniach innych, zamiast narzucać im swoją wolę.

2. Generatory (około 35% populacji):

 • Energia i entuzjazm: Generatorzy są pełni życia i entuzjazmu. Posiadają naturalną energię do działania, którą czerpią z pracy i aktywności fizycznej.
 • Strategia: Odpowiedź na sacrum: Generatorzy powinni podejmować decyzje w oparciu o to, co „czują w brzuchu”. Ważne jest, aby angażowali się w działania, które sprawiają im satysfakcję i pozwalają im wykorzystać ich energię.

3. Projektorzy (około 20% populacji):

 • Jasność i koncentracja: Projektorzy są w stanie dostrzec potencjał i możliwości w innych i w otaczającym ich świecie. Potrzebują jednak rozpoznania i zaproszenia od innych, aby w pełni wykorzystać swój potencjał.
 • Strategia: Wewnętrzny Autorytet: Projektorzy powinni podejmować decyzje, słuchając swojego wewnętrznego autorytetu, którym może być ich intuicja, emocje lub logika.

4. Reflektorzy (około 1% populacji):

 • Empatia i wrażliwość: Reflektorzy są niezwykle empatyczni i wrażliwi na energię i emocje innych. Potrzebują czasu i przestrzeni na odbicie otaczającego ich świata, aby móc podejmować trafne decyzje.
 • Strategia: Miesiączny Księżyc: Reflektorzy powinni czekać na pełnię księżyca, aby podjąć ważne decyzje. Ważne jest również, aby otaczali się ludźmi, którzy wspierają ich i rozumieją ich unikalną naturę.

5. Manifestujący Generatorzy (około 10% populacji):

 • Mieszanka cech Manifestora i Generatora: Manifestujący Generatorzy posiadają cechy zarówno Manifestorów, jak i Generatorów. Są silni, niezależni i pełni energii, ale potrzebują również zewnętrznej aprobaty do działania.
 • Strategia: Odpowiedź na sacrum i informowanie: Manifestujący Generatorzy powinni działać z impetem i spontanicznością, odpowiadając na swój wewnętrzny głos. Ważne jest również, aby informowali o swoich działaniach innych.

6. Czyste Emocje (około 0,5% populacji):

 • Głęboka wrażliwość emocjonalna: Czyste Emocje są niezwykle wrażliwe na emocje innych i potrafią je głęboko odczuwać i przetwarzać. Ważne jest, aby nauczyły się chronić swoją energię emocjonalną i dbać o siebie.
 • Strategia: Emocjonalny Autorytet: Czyste Emocje powinny podejmować decyzje, słuchając swoich emocji. Ważne jest również, aby wyrażały swoje emocje w zdrowy sposób.

7. Czyste Intuicje (około 0,5% populacji):

 • Silna intuicja i jasnowidzenie: Czyste Intuicje posiadają silną intuicję i potrafią dostrzegać niewidzialne dla innych wzorce i energie. Ważne jest, aby nauczyły się ufać swojej intuicji i wykorzystywać ją do podejmowania trafnych decyzji.
 • Strategia: Intuicyjny Autorytet: Czyste Intuicje powinny podejmować decyzje, słuchając swojej intuicji. Ważne jest również, aby chroniły swoją energię i unikały nadmiernej stymulacji.

8. Czyste Splity (około 0,5% populacji):

 • Mieszanka cech dwóch różnych typów: Czyste Splity posiadają cechy dwóch różnych typów, co może powodować u nich poczucie rozdarcia lub dezorientacji. Ważne jest, aby odkryły swój unikalny sposób funkcjonowania i nauczyły się integrować obie strony swojej osobowości.
 • Strategia: Indywidualna strategia: Nie ma jednej uniwersalnej strategii dla Czystych Splitów. Każdy z nich musi odkryć, co działa najlepiej dla niego.

9. Ego (około 3% populacji):

 • Manifestacja czystej woli: Ego to manifestacja czystej woli i siły. Posiadają silną potrzebę kontrolowania i dominowania nad innymi. Ważne jest, aby nauczyły się kierować swoją energią w konstruktywny sposób i współpracować z innymi.
 • Strategia: Odpowiedź: Ego powinny działać z impetem i spontanicznością, odpowiadając na swój wewnętrzny głos. Ważne jest również, aby szanowały innych i unikały narzucania im swojej woli.

Poznanie swojego typu Human Design to pierwszy krok do odkrycia swojej prawdziwej natury i potencjału. Każdy typ ma swoje unikalne mocne i słabe strony, a zrozumienie ich może pomóc Ci żyć bardziej autentycznie i owocnie.

Pamiętaj, że typy Human Design to tylko jeden z wielu elementów tej fascynującej systemu. Istnieje wiele innych szczegółów i niuansów, które można odkryć, zgłębiając tę wiedzę.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o swoim typie Human Design, możesz skorzystać z wielu dostępnych online zasobów lub skonsultować się z certyfikowanym analitykiem Human Design.


Strategie Human Design: Żyj zgodnie ze swoim naturalnym designem

Strategia w Human Design to nie tyle zbiór reguł, co raczej sposób działania, który jest zgodny z Twoją unikalną energią i naturą. Każdy z dziewięciu typów posiada przypisaną mu strategię, która pomaga mu podejmować trafne decyzje, żyć autentycznie i wykorzystywać w pełni swój potencjał.

1. Manifestorzy: Odpowiedź

Manifestorzy są naturalnymi liderami, którzy działają z impetem i spontanicznością. Ich strategia polega na odpowiadaniu na swój wewnętrzny głos i podejmowaniu działań bez potrzeby uzyskiwania zgody lub aprobaty innych. Ważne jest, aby informowali o swoich działaniach, zamiast narzucać je innym.

2. Generatorzy: Odpowiedź na sacrum

Generatorzy czerpią energię z pracy i aktywności fizycznej. Ich strategia polega na odpowiadaniu na sacrum, czyli na podejmowaniu decyzji w oparciu o to, co „czują w brzuchu”. Ważne jest, aby angażowali się w działania, które sprawiają im satysfakcję i pozwalają im wykorzystać ich energię.

3. Projektorzy: Wewnętrzny Autorytet

Projektorzy potrzebują rozpoznania i zaproszenia od innych, aby w pełni wykorzystać swój potencjał. Ich strategia polega na słuchaniu swojego wewnętrznego autorytetu, którym może być ich intuicja, emocje lub logika. Ważne jest, aby unikali podejmowania decyzji pod presją innych.

4. Reflektorzy: Miesiączny Księżyc i Wsparcie

Reflektorzy potrzebują czasu i przestrzeni na odbicie otaczającego ich świata, aby móc podejmować trafne decyzje. Ich strategia polega na czekaniu na pełnię księżyca, aby podjąć ważne decyzje. Ważne jest również, aby otaczali się ludźmi, którzy wspierają ich i rozumieją ich unikalną naturę.

5. Manifestujący Generatorzy: Odpowiedź na sacrum i informowanie

Manifestujący Generatorzy posiadają cechy zarówno Manifestorów, jak i Generatorów. Ich strategia polega na odpowiadaniu na sacrum i informowaniu. Oznacza to, że powinni działać z impetem i spontanicznością, odpowiadając na swój wewnętrzny głos, ale również informować o swoich działaniach innych.

6. Czyste Emocje: Emocjonalny Autorytet

Czyste Emocje powinny podejmować decyzje, słuchając swoich emocji. Ważne jest również, aby wyrażały swoje emocje w zdrowy sposób i chroniły swoją energię emocjonalną.

7. Czyste Intuicje: Intuicyjny Autorytet

Czyste Intuicje powinny podejmować decyzje, słuchając swojej intuicji. Ważne jest również, aby chroniły swoją energię i unikały nadmiernej stymulacji.

8. Czyste Splity: Indywidualna strategia

Nie ma jednej uniwersalnej strategii dla Czystych Splitów. Każdy z nich musi odkryć, co działa najlepiej dla niego, biorąc pod uwagę cechy obu typów, które posiada.

9. Ego: Odpowiedź

Ego powinny działać z impetem i spontanicznością, odpowiadając na swój wewnętrzny głos. Ważne jest również, aby szanowały innych i unikały narzucania im swojej woli.

Pamiętaj, że strategia to tylko jeden z wielu elementów Human Design. Istnieje wiele innych szczegółów i niuansów, które można odkryć, zgłębiając tę wiedzę. Najważniejsze jest, aby eksperymentować i obserwować, co działa najlepiej dla Ciebie. Życie zgodnie ze swoją strategią może pomóc Ci żyć bardziej autentycznie, owocnie i w zgodzie ze sobą.


Skontaktuj się z nami już dziś!

Niezależnie od tego, czy chcesz zamówić nasze usługi, masz pytania, komentarze czy po prostu chcesz podzielić się własną historią sukcesu, nie wahaj się skontaktować z nami pod adresem kontakt@subprofit.pl

Ważna informacja

Informacje zawarte na stronie Przewodnik Inwestora SubProfit mają charakter informacyjny i edukacyjny. Nie stanowią one rekomendacji inwestycyjnych, porady finansowej ani oferty kupna lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych. Zanim podejmiesz jakiekolwiek decyzje inwestycyjne, zalecamy konsultację z niezależnym doradcą finansowym, który pomoże ocenić Twoją indywidualną sytuację finansową i cele inwestycyjne. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, w tym z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

SubProfit. Filozofia sukcesu. Sekrety bogactwa. Strategie i techniki, które pomagają osiągnąć sukces. Klucz do osiągnięcia Twoich celów

Rekomendacje

Rekomendacja Korzystania z Profesjonalnych Usług w Kwestiach Finansowych, Inwestycyjnych, Prawnych, Biznesowych i Zdrowotnych

Informacja dla użytkowników serwisu SubProfit

Ważne jest, aby pamiętać, że wszelkie informacje i porady udzielane w zakresie zdrowia, finansów, inwestycji, prawa i biznesu mają charakter ogólny i nie mogą zastąpić indywidualnych porad specjalistów. Chociaż staramy się dostarczać Ci wartościową wiedzę i wsparcie, zawsze zachęcamy do konsultacji z odpowiednimi ekspertami w tych dziedzinach.

W przypadku kwestii zdrowotnych zawsze zalecamy skonsultowanie się z lekarzem lub innym wykwalifikowanym specjalistą medycznym. Oni mają wiedzę i doświadczenie, które są niezbędne do udzielenia Ci właściwej opieki i porad dotyczących Twojego zdrowia.

Jeśli chodzi o sprawy finansowe, inwestycyjne, prawne i biznesowe, zawsze warto skorzystać z usług odpowiednich profesjonalistów. Doradcy finansowi, prawnicy, doradcy inwestycyjni i inni eksperci w tych dziedzinach posiadają specjalistyczną wiedzę i doświadczenie, które mogą pomóc Ci podejmować świadome i odpowiedzialne decyzje.

Inwestowanie wiąże się z różnorodnymi rodzajami ryzyka. Przed podjęciem jakichkolwiek działań inwestycyjnych, inwestorzy powinni być w pełni świadomi ryzyk oraz dokładnie zapoznać się z charakterem, specyfiką oraz konsekwencjami inwestycji. Deklaracja Świadomości Ryzyka Inwestycyjnego ma na celu dostarczenie kluczowych informacji, które pomogą zrozumieć istotę ryzyk związanych z inwestowaniem.

Pamiętaj, że każda sytuacja jest unikalna, a odpowiednie porady specjalistów są kluczowe dla osiągnięcia optymalnych wyników. Dlatego zawsze zachęcamy do skonsultowania się z odpowiednimi ekspertami w zależności od konkretnej sytuacji.

Wszelkie informacje i porady udzielane przez SubProfit.pl mają charakter ogólny i mają na celu jedynie informowanie i inspirację. Nie ponosimy odpowiedzialności za decyzje podejmowane na podstawie tych informacji.

Pamiętaj, że Twoje finanse, inwestycje, prawo, biznes i zdrowie są ważne, dlatego zawsze warto skorzystać z pomocy odpowiednich specjalistów, aby uzyskać spersonalizowane i rzetelne porady.

Zespół SubProfit


Deklaracja Świadomości Ryzyka Inwestycyjnego

Ważne Informacje dotyczące Inwestowania

Inwestowanie wiąże się z różnorodnymi rodzajami ryzyka. Przed podjęciem jakichkolwiek działań inwestycyjnych, inwestorzy powinni być w pełni świadomi ryzyk oraz dokładnie zapoznać się z charakterem, specyfiką oraz konsekwencjami inwestycji. Poniższa deklaracja ma na celu dostarczenie kluczowych informacji, które pomogą zrozumieć istotę ryzyk związanych z inwestowaniem.

Rodzaje Ryzyka Inwestycyjnego

 1. Ryzyko rynkowe:
  • Opis: Wartość inwestycji może się zmieniać w wyniku wahań cen rynkowych. Czynniki takie jak zmiany gospodarcze, polityczne czy społeczno-kulturowe mogą wpływać na ceny aktywów.
 2. Ryzyko kredytowe:
  • Opis: Istnieje możliwość, że emitent obligacji lub kontrahent nie wywiąże się ze swoich zobowiązań finansowych, co może prowadzić do utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.
 3. Ryzyko płynności:
  • Opis: Inwestorzy mogą napotkać trudności w sprzedaży aktywów po cenie rynkowej w odpowiednim czasie, co może prowadzić do strat finansowych.
 4. Ryzyko walutowe:
  • Opis: Inwestycje denominowane w walutach obcych są narażone na ryzyko zmian kursów walutowych, co może wpływać na wartość inwestycji.
 5. Ryzyko stopy procentowej:
  • Opis: Zmiany stóp procentowych mogą wpływać na wartość instrumentów dłużnych, takich jak obligacje, oraz na koszty finansowania inwestycji.
 6. Ryzyko inflacji:
  • Opis: Wzrost poziomu cen dóbr i usług może obniżyć realną wartość zysków z inwestycji oraz wartość zainwestowanego kapitału.
 7. Ryzyko systemowe i niesystemowe:
  • Opis: Ryzyko systemowe dotyczy całego rynku i jest związane z czynnikami makroekonomicznymi, podczas gdy ryzyko niesystemowe dotyczy pojedynczych spółek lub sektorów.

Zrozumienie i Akceptacja Ryzyka

Inwestorzy korzystający z usług SubProfit.pl deklarują, że:

 1. Są świadomi ryzyk związanych z inwestowaniem:
  • Zrozumienie, że każda inwestycja wiąże się z potencjalnymi stratami i mogą one przekroczyć zainwestowany kapitał.
 2. Podejmują decyzje inwestycyjne samodzielnie i na własne ryzyko:
  • Dokładnie analizują wszelkie dostępne informacje przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.
 3. Korzystają z profesjonalnych porad:
  • Zasięgają porad u licencjonowanych doradców finansowych, inwestycyjnych i prawnych, aby lepiej zrozumieć ryzyka i korzyści związane z inwestowaniem.

SubProfit.pl dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i aktualne informacje, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie dostarczonych treści. Inwestorzy powinni pamiętać, że decyzje inwestycyjne zawsze powinny być podejmowane na podstawie własnej analizy i oceny ryzyka.

Informacje dodatkowe

Prosimy pamiętać, że inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości. Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane po starannym rozważeniu celów inwestycyjnych, poziomu ryzyka oraz potrzeb inwestora. Wszelkie materiały informacyjne dostępne na SubProfit.pl służą wyłącznie celom edukacyjnym i informacyjnym i nie stanowią oferty ani rekomendacji kupna lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Oświadczenie o Braku Gwarancji

SubProfit.pl nie gwarantuje osiągnięcia żadnych konkretnych wyników inwestycyjnych. Każdy inwestor powinien być świadomy możliwości poniesienia strat, w tym utraty całości zainwestowanego kapitału.

Akceptacja Ryzyka

Korzystając z serwisu SubProfit.pl, inwestorzy potwierdzają, że zapoznali się z powyższymi informacjami, rozumieją ryzyka związane z inwestowaniem i akceptują je.

Dziękujemy za korzystanie z SubProfit.pl

Zespół SubProfit.pl dąży do wspierania inwestorów w podejmowaniu świadomych i odpowiedzialnych decyzji inwestycyjnych.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z naszym zespołem pod adresem: info@subprofit.pl