Co to jest cross marketing?

Cross marketing lub marketing krzyżowy odnosi się do praktyki promowania lub sprzedaży jednego produktu lub usługi klientom innego produktu lub usługi. Jest to strategia marketingowa, która wykorzystuje istniejącą bazę klientów firmy lub ustalony produkt w celu zwiększenia sprzedaży i przychodów.

Na przykład firma sprzedająca oprogramowanie do edycji wideo może oferować je klientom, którzy kupują aparat fotograficzny lub oprogramowanie fotograficzne, a firma sprzedająca telefon może sprzedawać naprzemiennie swoje akcesoria, takie jak etui, ładowarki i słuchawki.

Marketing krzyżowy może przybierać różne formy, takie jak:

 • Dosprzedaż (upselling): oferowanie klientowi wyższej lub droższej wersji produktu, którym już jest zainteresowany.
 • Sprzedaż krzyżowa (cross-selling): oferowanie klientowi komplementarnego produktu lub usługi, którymi prawdopodobnie będzie zainteresowany.
 • Co-branding: Współpraca z inną firmą w celu oferowania produktu lub usługi w pakiecie.

Marketing krzyżowy może być skutecznym sposobem na zwiększenie sprzedaży i przychodów, ponieważ klienci, którzy już wykazali zainteresowanie produktem lub usługą, są bardziej otwarci na powiązane produkty lub usługi. Umożliwia także firmom dotarcie do nowych klientów i wykorzystanie istniejących relacji z klientami do budowania lojalności wobec marki.

Należy jednak pamiętać, że działania cross-marketingowe muszą być istotne i wartościowe dla klienta, w przeciwnym razie mogą być postrzegane jako natrętne i irytujące, co może mieć negatywny wpływ na markę.

Czym cross-marketing różni się od tradycyjnego marketingu?

Marketing krzyżowy i marketing tradycyjny to metody promowania produktów lub usług, ale różnią się podejściem i grupą docelową.

Tradycyjny marketing koncentruje się na dotarciu do nowych klientów różnymi kanałami, takimi jak reklama, public relations, wydarzenia i promocje, i ma na celu budowanie świadomości, generowanie leadów i przekonywanie potencjalnych klientów do zakupu produktu lub usługi.

Z drugiej strony marketing krzyżowy koncentruje się na promowaniu jednego produktu lub usługi wśród klientów innego produktu lub usługi. Wykorzystuje istniejącą bazę klientów firmy lub ustalony produkt w celu zwiększenia sprzedaży i przychodów. Marketing krzyżowy jest bardziej ukierunkowany, ma na celu dotarcie do klientów, którzy już wykazali zainteresowanie produktem lub usługą i którzy są bardziej otwarci na powiązane produkty lub usługi.

Inną kluczową różnicą jest to, że tradycyjny marketing koncentruje się zwykle na pozyskiwaniu nowych klientów, podczas gdy marketing krzyżowy koncentruje się na maksymalizacji wartości istniejących klientów poprzez sprzedaż dodatkową, sprzedaż krzyżową lub dostarczanie komplementarnych usług lub produktów.

Wreszcie, tradycyjny marketing jest często uważany za szerszą koncepcję, która może obejmować różne rodzaje promocji i działań marketingowych, podczas gdy marketing krzyżowy jest specyficzną strategią, którą można wykorzystać jako część szerszego tradycyjnego planu marketingowego.

Strategie cross marketingu

Strategie marketingu krzyżowego odnoszą się do planów i taktyk stosowanych przez firmy do promowania jednego produktu lub usługi wśród klientów innego produktu lub usługi. Niektóre typowe strategie marketingu krzyżowego obejmują:

 • Dosprzedaż: oferowanie klientom wyższej klasy lub droższej wersji produktu, którym już są zainteresowani. Może to obejmować oferowanie ulepszeń, dodatków lub funkcji premium za wyższą cenę.
 • Sprzedaż krzyżowa: oferowanie klientom uzupełniających produktów lub usług, którymi mogą być zainteresowani. Może to obejmować oferowanie powiązanych produktów lub usług, które uzupełniają obecny zakup klienta, takich jak gwarancja lub plan serwisowy.
 • Co-branding: Współpraca z inną firmą w celu oferowania produktu lub usługi w pakiecie. Może to obejmować oferowanie promocji lub rabatu, gdy klienci kupują razem dwa lub więcej produktów lub usług.
 • Marketing afiliacyjny: Współpraca z innymi firmami lub osobami w celu promowania Twojego produktu lub usługi wśród ich klientów. Może to obejmować oferowanie prowizji lub opłat za polecenie partnerom, którzy napędzają sprzedaż.
 • Poczta elektroniczna i poczta bezpośrednia: wykorzystywanie adresów e-mail i adresów pocztowych klientów do promowania innych produktów lub usług.
 • Dostosowane oferty: tworzenie niestandardowych ofert na podstawie historii zakupów, przeglądania i danych demograficznych klienta w celu kierowania do klienta odpowiednich ofert cross-marketingowych.
 • Promocja w witrynie: wykorzystanie funkcji witryny i aplikacji, takich jak wyskakujące okienka i banery, do promowania innych produktów lub usług wśród klientów przeglądających witrynę lub aplikację.
 • Marketing polecający: zachęcanie obecnych klientów do polecania znajomym i rodzinie Twojego produktu lub usługi w zamian za nagrodę lub zniżkę.

Ważne jest, aby pamiętać, że strategie cross-marketingowe powinny być trafne, wartościowe i nieinwazyjne dla klienta, w przeciwnym razie mogą być postrzegane jako irytujące i mogą mieć negatywny wpływ na markę. Firmy powinny również mierzyć skuteczność swoich działań cross-marketingowych, śledząc odpowiednie kluczowe wskaźniki wydajności, takie jak konwersje, przychody i zadowolenie klientów.

Chcesz zwiększyć zyski w swojej firmie, skontaktuj się z nami już dziś: kontakt

Cross marketing. Marketing produktowy, pozycjonowanie produktu na rynku, marketing sprzedażowy, dochodowa marka. SubProfit