Wahadlarstwo wróżebne Kabalista Martin Novak. Wahadełko, biometry, karty, wiedza. Narzędzia 6

Marketing Ps

Marketing PS – Głębokie Zrozumienie Kluczowych Elementów Strategii

1. Wprowadzenie

Kiedy mówimy o marketingu, często myślimy o reklamach, kampaniach medialnych lub strategiach sprzedaży. Jednak sedno marketingu leży w „Marketingowych PS”, które są podstawowymi elementami każdej skutecznej strategii. Ale co dokładnie kryje się za tymi tajemniczymi „P”?

2. Tradycyjne 4P

Pierwotnie, model marketingowy skupiał się na tzw. „czterech P”: Produkt, Cena, Promocja i Miejsce. Są to podstawowe komponenty, które przedsiębiorstwa muszą rozważyć, kształtując swoją ofertę i strategię rynkową.

 • Produkt: Co oferujesz swoim klientom? Jakie cechy, korzyści i wartości dodane posiada Twój produkt?
 • Cena: Jakie są Twoje strategie cenowe? Czy produkt jest ceniony za swoją wartość, czy może jest to produkt niskokosztowy dostępny dla masowego rynku?
 • Promocja: Jakie metody i kanały komunikacji wykorzystasz, aby dotrzeć do swoich klientów? Czy jest to reklama, PR, marketing internetowy czy może eventy?
 • Miejsce: Gdzie i jak Twoi klienci mogą zakupić produkt? Czy jest dostępny online, w sklepach stacjonarnych czy może poprzez przedstawicieli handlowych?

3. Rozszerzenie do 7P

Dla wielu firm, szczególnie tych działających w sektorze usług, tradycyjne 4P nie są wystarczające. Dlatego model został rozszerzony o kolejne trzy P: Ludzie, Procesy i Dowody fizyczne.

 • Ludzie (People): Kto jest zaangażowany w dostarczanie produktu/usługi? Czy są to sprzedawcy, konsultanci, czy może obsługa klienta?
 • Procesy (Processes): Jakie są procedury i mechanizmy zaangażowane w dostarczanie wartości klientom? Czy proces zakupu jest prosty i intuicyjny?
 • Dowody fizyczne (Physical Evidence): Jakie materialne dowody dostarczasz swoim klientom, potwierdzające wartość i jakość produktu/usługi? Może to być opakowanie, materiały promocyjne czy nawet design wnętrza sklepu.

4. Nowe podejście – 8P, 9P i więcej

W związku z rozwojem rynku i nowymi wyzwaniami, niektórzy specjaliści postulują dodanie kolejnych „P”, takich jak „Performance” (Wydajność) czy „Partnership” (Partnerstwo), aby dostosować model do bardziej złożonego otoczenia biznesowego.

5. Podsumowanie

Bez względu na to, ile „P” wliczasz w swój marketing mix, kluczem jest głębokie zrozumienie każdego z tych elementów i dostosowywanie ich do specyfiki Twojego biznesu i oczekiwań Twoich klientów. W dzisiejszym skomplikowanym świecie marketingu, elastyczność i zdolność do dostosowywania się do zmieniających się warunków są niezbędne do osiągnięcia sukcesu.


Marketing Mix – Definicja i Zastosowania w Nowoczesnym Biznesie

1. Wprowadzenie

Marketing mix to koncepcja, która stała się jednym z podstawowych narzędzi w arsenale każdego marketera. Składa się z różnych elementów, które razem tworzą skuteczną strategię marketingową. Ale czym dokładnie jest marketing mix i jakie ma zastosowania w dzisiejszym biznesie?

2. Definicja Marketing Mix

Marketing mix, często nazywany „czterema P”, odnosi się do czterech głównych aspektów marketingu produktu lub usługi: Produkt, Cena, Promocja i Miejsce (Place). Są to cztery kluczowe obszary, które firmy muszą uwzględnić i zoptymalizować, aby ich oferta była atrakcyjna dla konsumentów.

3. Elementy Marketing Mix

 • Produkt: Chodzi o to, co dokładnie sprzedajesz – jego cechy, korzyści, jakość, design, styl, nazwa marki itp. To, jak postrzega się produkt, wpływa na decyzje zakupowe konsumentów.
 • Cena: Decyzje dotyczące cenowania są kluczowe w strategii marketingowej. Zbyt wysoka cena może odstraszyć klientów, podczas gdy zbyt niska może obniżyć postrzeganą wartość produktu.
 • Promocja: Jak informujesz o produkcie lub usłudze i przekonujesz klientów do zakupu. Może to obejmować reklamę, promocje sprzedażowe, relacje z mediami, marketing internetowy itp.
 • Miejsce (Place): Dotyczy kanałów dystrybucji produktu. Gdzie i jak klienci mogą zakupić produkt lub skorzystać z usługi.

4. Zastosowania Marketing Mix

 • Opracowywanie Strategii Produktowej: Określenie, jak produkt lub usługa będzie się różnić od konkurencji i jakie unikatowe wartości przyniesie konsumentom.
 • Optymalizacja Cen: Wykorzystanie analizy kosztów, konkurencji i wartości dla klienta do ustalenia najlepszej ceny.
 • Planowanie Kampanii Promocyjnych: Wybór odpowiednich metod promocji w zależności od grupy docelowej, budżetu i celów kampanii.
 • Strategia Dystrybucji: Wybór, czy sprzedaż będzie prowadzona bezpośrednio, czy poprzez pośredników, jakie kanały dystrybucji zostaną wykorzystane itp.

5. Rozwinięcie koncepcji – Rozszerzenie na 7P

W niektórych modelach, szczególnie w usługach, marketing mix został rozszerzony do siedmiu P, dodając: Ludzie (People), Procesy (Processes) i Dowody fizyczne (Physical evidence).

6. Podsumowanie

Marketing mix jest niezwykle ważnym narzędziem, które pozwala firmom skutecznie docierać do swoich klientów i dostosowywać swoją ofertę do zmieniających się potrzeb rynku. Poprzez odpowiednie dostosowanie czterech elementów (lub siedmiu w przypadku modelu rozszerzonego) firmy mogą osiągnąć sukces rynkowy i zbudować silną pozycję wśród konkurencji.


Niezależnie od tego, czy chcesz zamówić nasze usługi, masz pytania, komentarze czy po prostu chcesz podzielić się własną historią sukcesu, nie wahaj się skontaktować z nami pod adresem kontakt@subprofit.pl

SubProfit. Filozofia sukcesu. Sekrety bogactwa. Strategie i techniki, które pomagają osiągnąć sukces. Klucz do osiągnięcia Twoich celów