Prospecting: Zakupowcy Pokolenia Z

Jak Cechy Zakupowców z Pokolenia Z Wpływają na Ich Decyzje Zakupowe B2B

Pokolenie Z, urodzone po 1996 roku, coraz częściej obejmuje kluczowe stanowiska w działach zakupów B2B, w tym w firmach produkcyjnych i magazynach logistycznych. Charakterystyka tego pokolenia, w tym ich unikalne cechy, zarówno pozytywne, jak i negatywne, ma istotny wpływ na ich decyzje zakupowe. W niniejszym artykule przyjrzymy się, jak te cechy kształtują podejmowanie decyzji przez młodych zakupowców.

1. Cyfrowi Tubylcy

Technologiczne Zaawansowanie

Zakupowcy z pokolenia Z są bardzo biegli w korzystaniu z nowoczesnych technologii, co wpływa na ich preferencje dotyczące narzędzi i procesów zakupowych.

 • Preferencje: Wykorzystują zaawansowane systemy ERP (Enterprise Resource Planning), platformy e-commerce B2B, oraz aplikacje mobilne do zarządzania zamówieniami.
 • Wpływ na decyzje: Preferują dostawców oferujących cyfrowe platformy zakupowe, które umożliwiają łatwe i szybkie dokonywanie transakcji.

2. Skupienie na Analizie Danych

Data-Driven Decision Making

Pokolenie Z wykorzystuje analizę danych do podejmowania świadomych decyzji zakupowych. Mają dostęp do zaawansowanych narzędzi analitycznych, które pomagają w ocenie dostawców i produktów.

 • Preferencje: Korzystają z narzędzi analitycznych do oceny wydajności dostawców, kosztów i jakości produktów.
 • Wpływ na decyzje: Wybierają dostawców, którzy dostarczają szczegółowe dane dotyczące swoich produktów i usług, co umożliwia dokładną analizę i porównanie ofert.

3. Zorientowanie na Innowacje

Otwartość na Nowości

Młodzi zakupowcy z pokolenia Z są otwarci na innowacje i nowe technologie, które mogą zwiększyć efektywność operacyjną i redukować koszty.

 • Preferencje: Poszukują dostawców oferujących innowacyjne rozwiązania, takie jak automatyzacja, robotyka, czy technologie AI.
 • Wpływ na decyzje: Preferują współpracę z dostawcami, którzy inwestują w nowoczesne technologie i oferują rozwiązania poprawiające wydajność i obniżające koszty.

4. Wysokie Standardy Etyczne

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Zakupowcy z pokolenia Z przywiązują dużą wagę do etyki biznesu i odpowiedzialności społecznej.

 • Preferencje: Wybierają dostawców, którzy są transparentni i działają zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz etycznego traktowania pracowników.
 • Wpływ na decyzje: Unikają dostawców, którzy nie spełniają standardów społecznej odpowiedzialności biznesu, nawet jeśli oferują korzystniejsze warunki finansowe.

5. Niecierpliwość

Oczekiwanie Szybkich Rezultatów

Zakupowcy z pokolenia Z często oczekują szybkich wyników i natychmiastowych odpowiedzi.

 • Preferencje: Współpracują z dostawcami, którzy oferują szybkie terminy realizacji zamówień i natychmiastową obsługę klienta.
 • Wpływ na decyzje: Mogą zrezygnować z długoterminowych, bardziej korzystnych umów na rzecz natychmiastowych korzyści.

6. Zależność od Technologii

Brak Umiejętności w Tradycyjnych Metodach

Pokolenie Z jest silnie uzależnione od technologii, co czasem może być wadą w sytuacjach wymagających tradycyjnych metod zarządzania zakupami.

 • Preferencje: Polegają na technologii w każdym aspekcie procesu zakupowego, co może ograniczać ich zdolność do radzenia sobie w sytuacjach, gdy technologia zawodzi.
 • Wpływ na decyzje: Mogą mieć trudności w ocenie dostawców, którzy nie mają zaawansowanych systemów technologicznych.

7. Skłonność do Zmian

Brak Stabilności

Młodzi zakupowcy mogą być skłonni do częstych zmian dostawców w poszukiwaniu lepszych ofert i innowacyjnych rozwiązań.

 • Preferencje: Często szukają nowych dostawców, co może prowadzić do braku stabilnych, długoterminowych relacji.
 • Wpływ na decyzje: Mogą nie doceniać wartości długoterminowej współpracy z zaufanymi dostawcami, co może prowadzić do większych kosztów i ryzyka.

8. Wysokie Oczekiwania Finansowe w Stosunku do Umiejętności

Pogoń za Pieniędzmi

Pokolenie Z często ma wysokie oczekiwania finansowe, które mogą nie odpowiadać ich rzeczywistym umiejętnościom i doświadczeniu. Chcą szybko osiągnąć wysokie wynagrodzenie, co może prowadzić do napięć i frustracji.

 • Preferencje: Oczekują wysokich wynagrodzeń oraz dodatkowych korzyści, takich jak premie i bonusy, nawet na początkowych etapach kariery.
 • Wpływ na decyzje: Mogą wybierać dostawców oferujących niższe ceny, aby zmaksymalizować oszczędności i wykazać się przed przełożonymi, co czasem może skutkować wyborem niższej jakości produktów.

9. Źle Pojęty Work-Life Balance

Zaangażowanie Tylko w Godzinach Pracy

Zakupowcy z pokolenia Z cenią work-life balance, jednak czasami interpretują to jako brak zaangażowania poza standardowymi godzinami pracy. Mogą unikać nadgodzin i pracy po godzinach, co wpływa na ich efektywność.

 • Preferencje: Pracują ściśle według ustalonych godzin pracy i oczekują elastyczności ze strony pracodawców.
 • Wpływ na decyzje: Mogą preferować dostawców, którzy również pracują w standardowych godzinach, co może ograniczać dostępność usług i wsparcia technicznego poza typowymi godzinami pracy.

10. Brak Identyfikacji z Firmą

Słaba Lojalność

Pokolenie Z często nie identyfikuje się mocno z jedną firmą, co prowadzi do niskiej lojalności wobec pracodawców. Często zmieniają pracę w poszukiwaniu lepszych warunków i wyzwań.

 • Preferencje: Zamiast budować długoterminowe relacje z dostawcami, mogą być bardziej skłonni do częstych zmian dostawców w poszukiwaniu lepszych ofert.
 • Wpływ na decyzje: Brak długoterminowych relacji z dostawcami może prowadzić do wyższych kosztów transakcyjnych i mniejszej stabilności łańcucha dostaw.

11. Przeciążenie Informacjami

Trudność w Priorytetyzacji

Żyjąc w erze cyfrowej, pokolenie Z jest bombardowane informacjami, co może prowadzić do przeciążenia informacyjnego. Często mają trudności z priorytetyzacją zadań i decyzji.

 • Preferencje: Potrzebują narzędzi i systemów, które pomogą im zarządzać informacjami i priorytetami.
 • Wpływ na decyzje: Mogą podejmować decyzje pod wpływem stresu i przeciążenia informacyjnego, co prowadzi do błędów i nieoptymalnych wyborów dostawców.

12. Skłonność do Natychmiastowej Gratyfikacji

Brak Cierpliwości

Pokolenie Z często oczekuje natychmiastowych rezultatów i gratyfikacji, co może wpływać na ich podejście do procesów zakupowych.

 • Preferencje: Preferują dostawców, którzy oferują szybkie dostawy i natychmiastowe wsparcie techniczne.
 • Wpływ na decyzje: Mogą zrezygnować z lepszych ofert wymagających dłuższego czasu realizacji na rzecz tych, które oferują szybkie, ale krótkoterminowe korzyści.

13. Skłonność do Nadmiernej Zależności od Technologii

Brak Równowagi

Choć pokolenie Z jest biegłe w technologiach, nadmierna zależność od nich może być wadą. Mogą nie posiadać wystarczających umiejętności w zakresie tradycyjnych metod zarządzania zakupami.

 • Preferencje: Polegają na technologii we wszystkich aspektach pracy, co może być problematyczne w sytuacjach wymagających interwencji manualnej lub kryzysowej.
 • Wpływ na decyzje: Mogą preferować dostawców z zaawansowanymi systemami technologicznymi, co czasami może prowadzić do ignorowania bardziej odpowiednich, ale mniej technologicznie zaawansowanych opcji.

Jak Firmy Handlowe Mogą Dostosować Się do Potrzeb Zakupowców B2B z Pokolenia Z

Zakupowcy B2B z pokolenia Z wprowadzają nowe standardy w procesach zakupowych. Ich unikalne potrzeby i preferencje zmuszają firmy handlowe do dostosowania swoich strategii, aby sprostać oczekiwaniom tej nowoczesnej grupy zawodowej.

Cyfrowa Transformacja

Wdrożenie Zaawansowanych Systemów ERP i E-commerce

Pokolenie Z jest zaznajomione z nowoczesnymi technologiami i oczekuje, że procesy zakupowe będą zautomatyzowane i zoptymalizowane za pomocą zaawansowanych narzędzi.

 • Systemy ERP: Wdrażanie systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa, które umożliwiają automatyzację procesów zakupowych, zarządzanie zapasami i analizę danych w czasie rzeczywistym.
 • Platformy E-commerce: Inwestowanie w nowoczesne platformy e-commerce B2B, które oferują intuicyjny interfejs, personalizację i łatwość w dokonywaniu transakcji.

Integracja z Narzędziami Mobilnymi

Zakupowcy z pokolenia Z preferują mobilność i elastyczność, dlatego istotne jest, aby firmy handlowe oferowały rozwiązania dostępne na urządzeniach mobilnych.

 • Aplikacje Mobilne: Opracowanie aplikacji mobilnych, które umożliwiają zarządzanie zamówieniami, śledzenie dostaw i komunikację z dostawcami.
 • Responsywne Strony WWW: Zapewnienie, że strony internetowe i platformy e-commerce są responsywne i łatwe w użyciu na urządzeniach mobilnych.

Skupienie na Analityce Danych

Zaawansowane Narzędzia Analityczne

Pokolenie Z wykorzystuje dane do podejmowania decyzji, dlatego firmy handlowe muszą oferować narzędzia analityczne, które umożliwiają szczegółową analizę i raportowanie.

 • Analityka Predykcyjna: Wykorzystanie narzędzi do analizy predykcyjnej, które pomagają przewidywać trendy zakupowe i optymalizować zapasy.
 • Dashboardy i Raporty: Udostępnianie interaktywnych dashboardów i raportów, które umożliwiają zakupowcom szybki dostęp do kluczowych wskaźników i danych.

Transparentność i Dostęp do Danych

Transparentność w dostępie do danych jest kluczowa dla pokolenia Z, które ceni sobie otwartość i przejrzystość w procesach biznesowych.

 • Udostępnianie Danych w Czasie Rzeczywistym: Zapewnienie dostępu do danych w czasie rzeczywistym, takich jak status zamówień, stany magazynowe i analiza wydajności dostawców.
 • API i Integracje: Oferowanie interfejsów API, które umożliwiają integrację systemów firmy z narzędziami analitycznymi używanymi przez zakupowców.

Zrównoważony Rozwój i Społeczna Odpowiedzialność

Polityki Zrównoważonego Rozwoju

Pokolenie Z przywiązuje dużą wagę do zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu.

 • Zielone Certyfikaty: Wdrażanie polityk zrównoważonego rozwoju i uzyskiwanie certyfikatów, takich jak ISO 14001, FSC czy LEED, które potwierdzają zaangażowanie firmy w ochronę środowiska.
 • Raportowanie ESG: Regularne publikowanie raportów z zakresu środowiskowego, społecznego i ładu korporacyjnego (ESG), które pokazują osiągnięcia firmy w tych obszarach.

Etyka i Transparentność

Praktyki etyczne i transparentność są kluczowe dla zdobycia zaufania zakupowców z pokolenia Z.

 • Etyczne Zaopatrzenie: Zapewnienie, że łańcuch dostaw firmy jest zgodny z zasadami etycznego zaopatrzenia, w tym uczciwego traktowania pracowników i przestrzegania praw człowieka.
 • Transparentna Komunikacja: Otwarte komunikowanie działań firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju i etyki, w tym transparentne informacje o źródłach surowców i procesach produkcyjnych.

Innowacyjność i Elastyczność

Inwestycje w Nowoczesne Technologie

Firmy handlowe powinny inwestować w innowacyjne technologie, które mogą przyciągnąć młodych zakupowców.

 • Automatyzacja i AI: Wykorzystanie automatyzacji i sztucznej inteligencji do optymalizacji procesów zakupowych, zarządzania zapasami i przewidywania popytu.
 • Technologie AR/VR: Implementacja technologii rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości do prezentacji produktów i organizacji wirtualnych wycieczek po zakładach produkcyjnych.

Elastyczne Warunki Współpracy

Pokolenie Z ceni elastyczność w pracy i współpracy z dostawcami.

 • Elastyczne Harmonogramy: Oferowanie elastycznych harmonogramów dostaw i możliwość dostosowania terminów do potrzeb zakupowców.
 • Personalizacja Ofert: Personalizowanie ofert handlowych i warunków współpracy w oparciu o indywidualne potrzeby i preferencje zakupowców.

Wsparcie i Edukacja

Programy Szkoleniowe

Firmy handlowe powinny inwestować w szkolenia i rozwój umiejętności zakupowców z pokolenia Z.

 • Szkolenia z Nowoczesnych Technologii: Organizowanie szkoleń z zakresu nowych technologii, narzędzi analitycznych i najlepszych praktyk zakupowych.
 • Mentoring i Coaching: Wprowadzenie programów mentoringowych, które pomogą młodym zakupowcom rozwijać umiejętności i zdobywać wiedzę od doświadczonych pracowników.

Wsparcie Techniczne i Obsługa Klienta

Zakupowcy z pokolenia Z oczekują szybkiego i efektywnego wsparcia technicznego.

 • Wsparcie 24/7: Zapewnienie całodobowego wsparcia technicznego i obsługi klienta, aby pomóc w rozwiązywaniu problemów na bieżąco.
 • Chatboty i Asystenci AI: Wykorzystanie chatbotów i asystentów AI do automatyzacji obsługi klienta i udzielania szybkich odpowiedzi na pytania zakupowców.

Podsumowując

Dostosowanie się do potrzeb zakupowców B2B z pokolenia Z wymaga nowoczesnych strategii, które uwzględniają ich preferencje i unikalne cechy. Firmy handlowe muszą inwestować w zaawansowane technologie, transparentność, zrównoważony rozwój, innowacyjność, elastyczność oraz wsparcie i edukację. Dzięki temu będą mogły skutecznie współpracować z młodymi zakupowcami i budować długoterminowe relacje oparte na zaufaniu i wzajemnych korzyściach.


Skontaktuj się z nami już dziś!

Niezależnie od tego, czy chcesz zamówić nasze usługi, masz pytania, komentarze czy po prostu chcesz podzielić się własną historią sukcesu, nie wahaj się skontaktować z nami pod adresem kontakt@subprofit.pl

SubProfit. Filozofia sukcesu. Sekrety bogactwa. Strategie i techniki, które pomagają osiągnąć sukces. Klucz do osiągnięcia Twoich celów